На засіданні ректорату, яке відбулося 07 червня 201року, розглядалися наступні питання:

1. Перший проректор Валерій Хомич підсумував вибори ректора університету. Він наголосив на тому, що колектив університету підтримав кандидатуру Віктора Коцура на посаду ректора, вбачаючи в ньому високопрофесійного керівника.

2. Завідувач аспірантури та докторантури Антоніна Розсоха доповіла членам ректорату про відкриття докторантури та аспірантури. Вона повідомила, що спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», «Історія та археологія», «Філологія», «Наука про освіту», «Середня освіта (українська мова та література)», «Професійна освіта (товарознавство, туристичне обслуговування)», «Фізична культура і спорт», «Психологія» уже пройшли ліцензування. Підготовка здобувачів доктора наук здійснюється в докторантурі вищого навчального закладу та за очною (денною) формою навчання. На науковому рівні вищої освіти підготовка докторів наук вищими навчальними закладами здійснюється без отримання ліцензії. Право на вступ до докторантури затверджує Вчена рада університету. Нормативний строк підготовки доктора філософії у докторантурі 2 роки. Детальніша інформація про умови прийому до докторантури буде розміщена на сайті університету.

3. Про хід державної атестації та семестрового тестового контролю знань студентів денної форми навчанняпроінформував керівник навчально-наукового центру тестових технологій і моніторингу якості освітніх технологій Анатолій Лоха. Він повідомив про те, що іспити проходять згідно розкладу, порушень не виявлено. Під час тестування присутні представники деканату та працівники відділу моніторингу, які забезпечують об’єктивне та прозоре проведення тестового контролю знань студентів.

4. Про дотримання протипожежної техніки безпеки студентами під час практик та у канікулярний період  розповіла інженер з техніки безпеки Ірина Задоєнко. Кожна академічна група та кожний структурний підрозділ має відповідні журнали, де фіксуються інструктажі із техніки безпеки. Інструктажі проходять вчасно, зауваження до ведення журналів відсутні.

5. Заступник голови профкому Михайло Бойко розповів членам ректорату про стан поселення та оплату за проживання у гуртожитках. За його словами,  поселення студентів у гуртожитки відбувається у два етапи. Уже поселено 387 студентів (1-3 курс). Із них: 14 – сироти, 288 — студенти, які повністю оплатили проживання, 85— студенти, які сплатили 50% .

6. План основних заходів на червень висвітлив керівник соціально-гуманітарного відділу Андрій Іващенко.

Людмила Левченко