На засіданні ректорату, яке відбулося 05 травня 201року, розглядалися наступні питання:

  1. Про підсумки ІМіжнародної науково-практичної конференції «Умови економічного росту в країнах з ринковою економікою» доповіла декан фінансовогуманітарного факультету Тетяна Боголіб. За її словами, на конференцію приїхали представники економічних наукових шкіл із різних областей України. Були представники із Торуні, Любліна (Польща), Франції, Німеччини, Грузії, Болгарії, Мінська, Вітебська, Гомеля і Могильова, Москви, Коломни, Ростова-на-Дону.  Докторів наук, професорів —112, кандидатів наук, доцентів —104, аспірантів, докторантів — 41. Конференція пройшла цікаво і змістовно, а доповіді викликали багато дискусій. Наступного дня учасники конференції відвідали виставку української домашньої ікони у м. Радомишль.
  2. Керівник наукового відділу Сергій Кикоть розповів присутнім про результати участі студентів університету у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та олімпіадах. У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт взяло участь 34 студенти за 25-ма спеціальностями, 12 із яких стали переможцями та призерами. Другий етап Всеукраїнських олімпіад ще триває. На сьогоднішній день студенти здобули 12 призових місць за 9-ма спеціальностями.
  3. Завідувач аспірантури та докторантури Антоніна Розсоха  доповіла членам ректорату про стан та рівень ліцензійних справ.
  4. Начальник відділу кадрів Людмила Погребна розповіла про стан роботи з контингентом студентів випускних курсів.
  5. Про стан ведення обліку успішності студентів у журналах академічних груп та автоматизованій системі 1С проінформував керівник навчально-наукового центру тестових технологій і моніторингу якості освітніх технологій Анатолій Лоха. Він наголосив, що працівники центру тестових технологій регулярно здійснюють перевірку внесення балів до електронних журналів програми 1-С. Журнали ведуться згідно положень про порядок ведення журналів академічних груп.
  6. Відбулася презентація наукової роботи за 2015 рік філологічного факультету та природничо-технологічного.

Декан філологічного факультету Оксана Свириденко представила досягнення наукових шкіл та наукових центрів. Розповіла, що у 2015 році було захищено три кандидатські дисертації, видано дві монографії, словник, чотирнадцять навчально-методичних посібників. Викладачами факультету опубліковано 103 статі у фахових виданнях, а у зарубіжних — 10. Надала детальну інформацію про проведені конференції та студентські наукові публікації (179). Оксана Михайлівна детально висвітлила міжнародну співпрацю, наголосивши на тому, що укладено договори про співпрацю із Західночеським університетом (Чеська республіка), університетом Магдебург-Стендаль (Німеччина), Науковою спілкою «Історична майстерня Магдебург-округ Заалє» (Магдебург). П’ять викладачів та сорок три студенти отримали сертифікати про академічну мобільність.

Доцент Наталія Вересоцька презентувала наукову роботу природничо-технологічного факультету. Наталія Іванівна представила структуру факультету, науковий потенціал, держбюджетну тематику, наукові школи, навчально-методичні та навчальні лабораторії. Зазначила, що науковцями факультету протягом року опубліковано 95 фахових статей, видано три монографії, два підручники, сімнадцять науково-методичних посібників. На факультеті захищено шість дисертацій, а на базі наукової школи проф. Коцур Н.І. проходять конференції та семінари по БЖД.Ведеться співпраця з Європейською асоціацією Наук з безпеки (Польща), Міжнародною Академією безпеки життєдіяльності, ДУ «Інститутом гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України», Центром краєзнавства Харківського національного медичного університету,  Державною науковою сільськогосподарською бібліотекою НААН України, Національною медичною бібліотекою МОЗ України та Національним українським державним медико-соціальним центром. В рамках Міжнародного проекту TempusIV+Project «EcologicalEducationforBelarus, RussiaandUkraine» – ЕcoBRU розроблені програми курсів: екологічне виховання в курсі “Я і оточуючий світ” та “Особливості підготовки екологічного навчання і виховання” (автор О.В. Дзюбенко), “Екологічні проблеми природознавства (1-4 класи)” (автор Б.О. Чернов), “Соціально-екологічні проблеми природничих дисциплін (5-10 класи)” (автор К.В. Ковальська), “Теоретико-методичні основи екології (курс екології – 11 клас)” (автор О.В. Дзюбенко) Коцур Н.І.

Людмила Левченко