На засіданні ректорату, яке відбулося 25 квітня 201року, розглядалися наступні питання:

  1. Ректор Віктор Коцур розповів про Концепцію впровадження медіа-освіти в Україні. Головною метою Концепції є сприяння розбудові в Україні ефективної системи медіа-освіти заради забезпечення всебічної підготовки дітей і молоді до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формування у них медіа-обізнаності, медіа-грамотності і медіа-компетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей. Концепція містить основні терміни, мету, завдання й пріоритети розвитку медіа-освіти в Україні, основні принципи і форми медіа-освіти, напрями, етапи та умови реалізації Концепції. В обговоренні Концепції взяли участь доцент Юрій Бобровнік  та доцент Василь Дудар. Ректор доручив кафедрі педагогіки розробити психолого-педагогічний аспект медіа-педагогіки, а питання інформаційної безпеки доцільно розглянути кафедрі політології.
  2. Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з географії доповів декан природничо-географічного факультету Олексій Гончаренко. До участі в цьому етапі олімпіади долучилися 52 учасники із класичних та педагогічних навчальних закладів. Олімпіада з географії включала в себе відразу три тури, під час проведення яких було забезпечено можливості виконання як теоретичних, так і практичних завдань всіма її учасниками. Апеляцій не поступило.
  3. Голова студентської ради Владислав Міранович розповів членам ректорату про підсумки виборів студентськогосамоврядування. 20 квітня відбулися вибори голови студентської ради та студентських деканів нашого вишу. У голосуванні взяли участь студенти всіх факультетів. Вибори проходили шляхом таємного голосування, явка студентів на вибори була дуже високою, факти порушень не зафіксовані. Згідно протоколів роботи територіально-виборчої комісії головою студентської ради університету обрано Владислава Мірановича. Також обрано студентських деканів. Владислав Яворський —  факультет фізичного виховання; Ольга Молонова — природничо-технологічний факультет; Вікторія Єськова — факультет педагогіки і психології; Альона Блищик — педагогічний факультет; Дмитро Стеценко — фінансово-гуманітарний факультет; Віталій Вовк — історичний факультет; Влад Соловйов — філологічний факультет. За підсумками виборів старостою гуртожитку №1 було обрано Наталію Багмут, а старостою гуртожитку №2 Яну Чорнобай.
  4. Відбулася презентація наукової роботи факультету педагогіки та психології. Декан факультету Ліана Яценко ознайомила присутніх із роботою кафедр, озвучила кафедральні теми, назвала кількість наукових статей у фахових виданнях, журналах, зарубіжних виданнях, науково метричних базах даних. Було представлено міжнародну співпрацю. Ліана Вікторівна зазначила, що студенти факультету активно приймають участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах. Кожного року на факультеті проходять міжнародні конференції із психолінгвістики.
  5. Головний бухгалтер Ольга Яременко доповіла про стан оплати за надання освітніх послуг за проживання у гуртожитках.
  6. Членів ректорату було ознайомлено із планом основних заходів на травень 2016 року.
  7. Керівник навчально-наукового центру усної історії Тарас Нагайко розповів присутнім про участь у міжнародній науковій конференції«ЧАРНОБЫЛЬСКАЯ АВАРЫЯ І ГРАМАДСТВА: 30 ГОД ПАСЛЯ КАТАСТРОФЫ», яка проходила у Мінську 15-16 травня. Під час роботи конференції Тарас Нагайко представив музей памяті Поліського району. Метою створення музею є висвітлення трагічних наслідків аварії на ЧАЕС – однієї з найбільших за масштабом техногенних катастроф в новітній історії як України, так і людства в цілому; збереження для нащадків переселенців історичної пам’яті про рідний край, його історію та культуру. Експозиція музею розміщенав будинку другої половини ХХ ст. перевезеному з смт. Поліське Київської області. Музей має 7 експозиційних залів, де представлена велика кількість фотодокументальних матеріалів, які висвітлюють різні події з життя людей, господарську діяльність, роботу колишніх підприємств, установ та організацій, що діяли в смт. Поліське до та після аварії. Показано культуру та побут поліщуків.

Людмила Левченко