На засіданні ректорату, яке відбулося 24 травня 201року, розглядалися наступні питання:

  1.  Завідувач аспірантури та докторантури Антоніна Розсоха доповіла членам ректорату про хід ліцензування на третьому освітньо-науковому рівні. Вона повідомила, що спеціальності «Професійна освіта (товарознавство, туристичне обслуговування)» і «Фінанси, банківська справа та страхування» уже пройшли ліцензування. А шість спеціальностей прийняті до розгляду ліцензійної комісії МОН України.
  2. Завідувач навчального відділу Анатолій Брехунець ознайомив членів ректорату із наказом про організаційне забезпечення планування педагогічного навантаження на 2016-2017 навчальний рік. Анатолій Іванович наголосив на тому, що згідно наказу №75 від 16.05.2016р.річне навантаження встановлено в обсязі 1548 годин на рік, що включає такі види робіт: навчальну, методичну, наукову, організаційну. Завідувачам кафедр керуватися при розрахунках і обліках навчальної роботи на 2016-2017 навчальний рік: нормами, які передбачені наказом Міністерства освіти і науки України №450 від 07.08.2002 року; навчальними та робочими навчальними планами на 2016-2017 н. р. ОКР «Спеціаліст» та освітнього рівня «Бакалавр», «Магістр»; освітньо-професійними програмами напрямів підготовки та спеціальностей; наказом «Про затвердження штатного розпису професорсько-викладацького та адміністративного складу університету»; нормами часу для розрахунку і обліку педагогічного навантаження за керівництво практикою в 2016-2017 н. р.; нормативами чисельності студентів (постанова Кабінету Міністрів України №1134 від 17 серпня 2002 року).

3-4. Декани факультетів надали інформацію про хід атестації випускників заочної форми навчання та про стан проведеної роботи по ліквідації студентами заборгованості за надання освітянських послуг.

 За їх словами, атестація відбувається згідно розкладу, іспити проходять на належному рівні,  порушень не зафіксовано.

Людмила Левченко