Спільне засідання Вченої ради та ректорату

18 травня в конференц-залі імені Василя Сухомлинського відбулося спільне засідання Вченої ради та ректорату Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, присвяченого Дню науки — 2016.

Відкрив урочисте засідання в. о. ректора, професор Віктор Коцур, який наголосив на тому, що нині наука є визначальним чинником прогресу суспільства. З року в рік студентство збільшує свої запити щодо наукових знань. Віктор Петрович ознайомив із програмою засідання, зосередивши увагу присутніх на тому, що на зібранні буде підведено підсумки науково-дослідної роботи в університеті за 2015 рік, обговорено і окреслено перспективи на поточний рік. Народний аматорський камерний хор працівників та студентів університету під незмінним керівництвом доцента Олени Борисової виконав кілька музичних творів.

Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі “Історичні науки”, який відбувався 17-18 березня на базі нашого вищого навчального закладу, доповів декан історичного факультету Бориc Дем’яненко. На конкурс було запрошено двадцять сім студентів із двадцяти семи вищих навчальних закладів. Географія учасників конкурсу дуже широка — від Закарпатської області до Маріуполя включно. З’явився на конкурс 21 студент. У своїй науково-дослідницькій роботі студенти широко використовували краєзнавчу тематику, а основний акцент робили, здебільшого, на історичному минулому свого рідного краю і розповідали, яким було життя їхнього регіону на тому чи іншому етапі історії. Результат такий: п’ять студентів отримали дипломи першого ступеня, 8 — другого, решта — третього ступеня. Апеляцій не надійшло.

Декан природничо-технологічного факультету Олексій Гончаренко підвів підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади з географії, яка відбулася 20-22 квітня на базі нашого вишу. Він підкреслив, що в даному заході взяли участь 52 студенти із 22 вищих класичних та педагогічних навчальних закладів. Олімпіада проходила вже втретє і включала в себе відразу три тури, під час проведення яких було забезпечено можливості виконання як теоретичних, так і практичних завдань всіма її учасниками. В основному в олімпіаді взяли участь студенти старших курсів, які представляли різні регіони України. Апеляцій не поступило.

Здобутки наукової школи “Соціальні аспекти розвитку вітчизняної науки і техніки у другій половині ХІХ — на початку ХХІ століття” представила науковий керівник, професор Надія Коцур. За допомогою слайдів вона презентувала напрями роботи наукової школи, головні аспекти та результати її діяльності. Протягом 2015 року членами наукової школи опубліковано 89 публікацій, серед яких — 1 монографія, 7 навчальних посібників, 3 статті в наукових журналах, що входять до науковометричної бази даних, 8 статей у зарубіжних наукових виданнях, 33 статті у фахових наукових виданнях та 36 статей у матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій. Надія Іванівна зробила акцент на тому, що у рамках діяльності наукової школи захищено 16 кандидатських дисертацій. Упродовж 2014-2015 н. р. бакалаври, спеціалісти та магістри працювали над такими науковими проблемами: впровадження теоретико-методологічних засад розвитку вітчизняної медичної та біологічної науки в практичну діяльність загальноосвітніх навчальних закладів та ВНЗ, зокрема, з таких напрямів: відтворення здоров’я, сучасний стан, медико-біологічні та психолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя серед учнівської і студентської молоді, здоров’язбережувальний супровід навчального процесу в освітніх закладах, морфо-функціональні особливості розвитку організму школярів, оцінка фізичного і психічного розвитку дітей і підлітків в дитячих навчальних та загальноосвітніх закладах, дослідження й оцінка функціонального стану організму школярів, репродуктивне здоров’я сучасної молоді, стан, проблеми, перспективи та ін.

Наукова школа співпрацює з такими науково-дослідними установами: Європейською асоціацією наук із безпеки (Польща), Міжнародною академією безпеки життєдіяльності, Академією безпеки та основ здоров’я, ДУ «Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва НАМН України», Центром краєзнавства Харківського національного медичного університету, Державною науковою сільськогосподарською бібліотекою НААН України, Національною медичною бібліотекою МОЗ України та Національним українським державним медико-соціальним центром. Спільна проблематика наукових досліджень у галузі вітчизняної науки й техніки здійснюється також шляхом співпраці з науковцями міст Києва та Харкова. Результатом цієї співпраці є участь у засіданнях спеціалізованих вчених рад, на яких розглядаються актуальні проблеми вітчизняної науки й техніки.

Голова наукового студентського товариства Владислав Вишнівський ознайомив присутніх із науково-дослідною роботою студентів, її здобутками та перспективами. Він відзначив, що науковою-дослідною роботою займаються не лише студенти випускних курсів, а  й першокурсники. Позитивною тенденцією діяльності НСТ університету є співпраця із молодими вченими інших вищих навчальних закладів, а саме: Київщини, Черкащини, Сумщини, Хмельниччини та ін. У майбутньому планується розширювати масштаби співпраці з іншими вишами, забезпечувати належні умови для удосконалення наукової підготовки та обізнаності студентів Переяслав-Хмельницького університету.

Проректор з наукової роботи Сергій Рик висвітлив наукову діяльність університету в умовах євроінтеграційних процесів за 2015 рік. Його ґрунтовна доповідь містила інформацію про відзнаки, які отримав наш університет на міжнародних виставках. Сергій Миколайович розповів про фундаментальні дослідження у галузі природничих, суспільних і гуманітарних дисциплін, розвиток держбюджетної тематики, загальний обсяг видань. Ознайомив із науковими школами провідних учених університету, фаховими науково-теоретичними збірниками та збірниками, які готуються до фахового затвердження. У доповіді Сергія Рика було широко висвітлено міжнародну діяльність та функціонування електронного архіву університету – інституційний репозитарій (ePHSHEIR). Доповідач звернув особливу увагу присутніх на рейтинг науково-дослідної роботи факультетів та кафедр за 2015 рік, яку презентував у вигляді таблиці.

Місце

Факультети

Бали

1

Фінансово-гуманітарний факультет

1244

2

Історичний факультет

793

3

Філологічний факультет

669

4

Педагогічний факультет

593

5

Факультет педагогіки та психології

544

6

Природничо-технологічний факультет

521

7

Фізичного виховання

372

 

 

Кафедри

 Бали  

1.

Історії та культури України

1689

2.

Фінансів, грошового обігу і кредиту

1632

3.

Професійної освіти

1494

4.

Документознавства

1448

5.

Політичної економії

1096

6.

Економіки підприємства

1042

7.

Української і зарубіжної літератури та методики навчання

904

8.

Медико-біологічних дисциплін і валеології

891

9.

Біології і методики навчання

812

10.

Обліку, аудиту і контролінгу

753

11.

Української лінгвістики і методики навчання

740

12.

Психології

733

13.

Теорії та методики фізичного виховання і спорту

709

14.

Педагогіки

662

15.

Практичної психології

655

16.

Мистецьких дисциплін і методик навчання

537

17.

Управління та моніторингу якості освіти

528

18.

Загальної історії, правознавства і методик навчання

524

19.

Педагогіки, теорії і методики початкової освіти

517

19

Філософії

517

20.

Соціальної педагогіки та освіти дорослих

473

21.

Політології

441

22.

Психології і педагогіки дошкільної освіти

426

23.

Географії, екології і методики навчання

410

24.

Іноземної філології і методики навчання

362

25.

Математики, інформатики і методики навчання

273

26.

Спортивних дисциплін і туризму

226

27.

Теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки

218

28.

Спортивних ігор

182

 

Керівник наукового відділу Сергій Кикоть оголосив, що на підставі наказу № 70 від 10.05.2016 року «Про відзначення кафедр та факультетів університету за наукові досягнення у 2015 році» почесною грамотою ректорату та профкому університету нагороджуються:

1. Кафедри, які за рейтинговою оцінкою посіли призові місця:

І місце – кафедра історії та культури України (завідувач кафедри – доктор історичних наук, професор В.К. Молоткіна); ІІ місце – кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту (завідувач кафедри – доктор економічних наук, доцент С.В. Волосович); ІІІ місце – кафедра професійної освіти (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор І.І. Доброскок).

2. Факультети, які за рейтинговою оцінкою посіли призові місця:

І місце – фінансово-гуманітарний факультет (декан – доктор економічних наук, професор Т.М. Боголіб); ІІ місце – історичний факультет (декан – доктор політичних наук, професор Б.Л. Дем’яненко); ІІІ місце – філологічний факультет (декан – кандидат філологічних наук, доцент О.М. Свириденко).

Відповідно до наказу №66 від 04.05.2016 року «Про нагородження викладачів та студентів університету у зв’язку з відзначенням Дня науки – 2016»:

1. Нагородити грамотами ректорату і профкому університету за перемогу в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади:

Миненко Юлію, студентку 4 курсу фінансово-гуманітарного факультету (І місце, «Страхова справа», Житомирський державний технологічний університет); Островика Дмитра, студента 4 курсу історичного факультету (І місце, «Історія», Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя); Мацьовку Андрія, студента 4 курсу історичного факультету (ІІ місце, «Політологія», Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини); Олійник Катерину, студентку 5 курсу природничо-технологічного факультету (ІІ місце, «Географія», Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди); Цапука Дениса, студента 6 курсу факультету фізичного виховання (ІІ місце, «Фізичне виховання», Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка); Башинського Тараса, студента 3 курсу природничо-технологічного факультету (ІІІ місце, «Технологічна освіта», Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини); Клименка Андрія, студента 5 курсу фінансово-гуманітарного факультету (ІІІ місце, «Фінансовий менеджмент», Луцький національний технічний університет); Олійника Ярослава, студента 3 курсу історичного факультету (ІІІ місце, «Історія України», Криворізький національний університет); Сафонюка Тараса, студента 3 курсу історичного факультету (ІІІ місце, «Історія України», Криворізький національний університет); Фірге Аліну, студентку 4 курсу фінансово-гуманітарного факультету (ІІІ місце, «Страхова справа», Житомирський державний технологічний університет).

2. Нагородити грамотами ректорату і профкому університету за перемогу в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук:

Чепігу Ірину Василівну, студентку 4 курсу фінансово-гуманітарного факультету (І місце, «Гроші, фінанси і кредит», Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Білокінь Яну Олександрівну, студентку 3 курсу фінансово-гуманітарного факультету (ІІ місце, «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці», Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця); Гаврилович Оксану Дмитрівну, студентку 6 курсу фінансово-гуманітарного факультету (ІІ місце, «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом», Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара); Гірну Вікторію Володимирівну, студентку 4 курсу фінансово-гуманітарного факультету (ІІ місце, «Педагогічні науки», Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини); Кайденко Анну Володимирівну, студентку 2 курсу фінансово-гуманітарного факультету (ІІ місце, «Педагогічні науки», Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини); Олійника Ярослава Юрійовича, студента 3 курсу історичного факультету (ІІ місце, «Політичні науки», Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника); Островика Дмитра Андрійовича, студента 4 курсу історичного факультету (ІІ місце, «Історичні науки», Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди); Цапука Дениса Юрійовича, студента 6 курсу факультету фізичного виховання (ІІ місце, «Фізичне виховання», Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка); Яніцьку Ірину Олегівну, студентку 2 курсу фінансово-гуманітарного факультету (ІІ місце, «Соціальні комунікації», Маріупольський державний університет); Горобець Тетяну Григорівну, студентку 5 курсу факультету педагогіки та психології (ІІІ місце, «Дошкільна освіта», Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка); Киченко Тетяну Сергіївну, студентку 1 курсу фінансово-гуманітарного факультету (ІІІ місце, «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського); Фесенко Віру Олексіївну, студентку 3 курсу фінансово-гуманітарного факультету (ІІІ місце, «Видавнича справа та редагування», Українська академія друкарства).

3. Оголосити подяку від ректорату і профкому університету за підготовку студентів-переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади:

Васенку Василю Васильовичу, кандидату педагогічних наук, доценту кафедри теорії та методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки; Виноградній Віті Михайлівні, кандидату економічних наук, доценту кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту; Дем’яненку Борису Леонідовичу, доктору політичних наук, професору кафедри політології; Ковальській Катерині Володимирівні, кандидату історичних наук, доценту кафедри географії, екології та методики навчання; Макарчук Інні Миколаївні, кандидату економічних наук, доценту кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту; Степаненку Володимиру Михайловичу, кандидату наук з фізичного виховання і спорту, доценту кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту; Хмельницькій Людмилі Василівні, кандидату історичних наук, доценту кафедри історії та культури України.

4. Оголосити подяку від ректорату і профкому університету за підготовку студентів-переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук:

Дем’яненку Борису Леонідовичу, доктору політичних наук, професору кафедри політології; Доброскок Ірині Іванівні, доктору педагогічних наук, професору кафедри професійної освіти; Клюй Любов Вікторівні, викладачу кафедри професійної освіти; Козарезенко Людмилі Володимирівні, кандидату економічних наук, доценту кафедри політичної економії; Козій Тетяні В’ячеславівні, старшому викладачу кафедри професійної освіти; Костику Євгенію Петровичу, кандидату історичних наук, доценту кафедри економіки підприємства; Навальній Марині Іванівні, доктору філологічних наук, професору кафедри документознавства; Пангеловій Наталії Євгеніївні, доктору наук з фізичного виховання і спорту, професору кафедри теорії та методики фізичного виховання; Рибаковій Тетяні Олександрівні, кандидату економічних наук, доценту кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту; Сірополу Володимиру Олександровичу, кандидату історичних наук, викладачу кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання; Харченко Наталії Валентинівні, кандидату педагогічних наук, доценту кафедри психології і педагогіки та методики дошкільної освіти.

5. Нагородити грамотами ректорату і профкому університету за перемогу в обласному етапі XVІ Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика:

Тимченко Майю Олегівну, студентку 4 курсу філологічного факультету (І місце); Турич Оксану Вікторівну, студентку 4 курсу педагогічного факультету (ІІІ місце).

6. Нагородити грамотами ректорату і профкому університету за перемогу в обласному етапі VІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка:

Портяник Наталію Ігорівну, студентку 3 курсу педагогічного факультету (І місце); Наумчук Любов Володимирівну, студентку 4 курсу педагогічного факультету (ІІ місце).

7. Оголосити подяку від ректорату і профкому університету за підготовку переможців обласного етапу XV Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика та V Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка:

Овсієнко Людмилі Миколаївні, кандидату педагогічних наук, доценту кафедри української лінгвістики і методики навчання; Форостюк Тетяні Вікторівні, кандидату педагогічних наук, доценту кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти.

8. Оголосити подяку від ректорату і профкому університету членам оргкомітету за організацію та проведення на високому рівні ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі «Історичні науки» (декан факультету – доктор політичних наук, професор Б.Л. Дем’яненко).

9. Оголосити подяку від ректорату і профкому університету членам оргкомітету за організацію та проведення на високому рівні ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Географія» (декан факультету – доктор історичних наук, професор О.М. Гончаренко).

10. Оголосити подяку від ректорату і профкому університету співробітникам наукової бібліотеки університету за вагомий внесок в організацію наукової та інформаційно-бібліографічної роботи університету:

 Артюху Олександру Олександровичу, системному адміністратору бібліотеки;  Губар Лідії Володимирівні, завідувачу відділу обслуговування;  Корж Інні Іванівні, завідувачу інформаційно-бібліотечного відділу; Обертій Ніні Павлівні, завідувачу відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення наукової бібліотеки.

11. Нагородити грамотами ректорату і профкому університету за плідну науково-дослідну роботу та активну участь у роботі наукового студентського товариства:

Вишнівського Владислава Сергійовича, студента 4 курсу історичного факультету; Гонтар Юлію Володимирівну, студентку 3 курсу факультету педагогіки і психології; Костюкевич Ольгу Миколаївну, студентку 2 курсу педагогічного факультету; Луцик Оксану Олександрівну, студентку 4 курсу історичного факультету; Ляльку Валентину Сергіївну, студентку 6 курсу філологічного факультету; Павленко Ірину Володимирівну, студентку 6 курсу філологічного факультету; Сафонюк Галину Олександрівну, студентку 3 курсу філологічного факультету; Ярославського Олександра Васильовича, студента 6 курсу природничо-технологічного факультету.

Людмила Левченко