На засіданні ректорату, яке відбулося 12 квітня 201року, розглядалися наступні питання:

 1. 1.  Про забезпечення роботи представників університету у науково-методичних комісіях (підкомісіях) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України доповів перший проректор Валерій Хомич. За його словами, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 квітня 2016 року «Про затвердження персонального складу науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України», із 15-ти претендентів, які подавали на конкурс документи до науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти, десять осіб за конкурсом включено до складу комісії МОН України: доцент Тетяна Мартинюк — Науково-методична комісія з культури і мистецтва; професор Лариса Калмикова, професор Наталія Ігнатенко, професор Ірина Доброскок — Науково-методична комісія із загальної та професійної освіти; професор Борис Дем’яненко — Науково-методична комісія з соціальних наук та журналістики; професор Наталія Пангелова та доценти Людмила Овсієнко, Оксана Смірнова, Петро Довбня, Людмила Воловик — Науково-методична комісія з предметної освіти та спорту. На підставі листа МОН України №1/9-178 від 06.04.2016 року члени наукових комісій (підкомісій) візьмуть участь у зборах, що відбудуться з 12 по 22 квітня 2016 року.

  2-3. Завідувач аспірантури та докторантури Антоніна Розсоха ознайомила членів ректорату із порядком підготовки аспірантів та докторантів. Повідомила, що затверджено новий Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих
  навчальних закладах (наукових установах). Документ прийнято Кабінетом Міністрів України 23 березня 2016 року. Він замінює Постанову КМУ № 309 від 1 березня 1999 року. Попереднє Положення залишається чинним для осіб, які вступили до аспірантури до 2016 р. Особи, які вступили до аспірантури до 2016 р., мають завершити навчання до 1 січня 2019 р. Ключові зміни в системі аспірантури впроваджені «свіжо-затвердженим» Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії:

  1) відповідно до Закону України «Про вищу освіту» навчання в аспірантурі триватиме чотири роки. Особи, які захищають дисертації дочасно, матимуть від цього фінансову вигоду (виплату решти стипендії, призначеної на повний строк навчання у формі разової премії або доплати до зарплати в разі прийняття на роботу у ВНЗ або наукову установу). Захист дисертації є обовязковим під час перебування в аспірантурі (в межах 4-х років);

  2) освітньо-наукова (аспірантська) програма складається з освітньої та наукової складових. Наукова складова включає, зокрема, підготовку і захист дисертації, а також виконання інших вимог (наприклад публікацію статей), визначених у Порядку присудження наукових ступенів (чинний документ, затверджений МОН України; в майбутньому цей Порядок має затверджувати НАЗЯВО). Освітня складова освітньо-наукової програми складається з 30-60 кредитів ЄКТС і підлягає ліцензуванню (функція МОН України) та акредитації (функція НАЗЯВО). У Порядку надано рекомендовані мінімальні обсяги кредитного навантаження чотирьох складових освітньо-наукової програми аспірантури, які мають забезпечити набуття відповідних компетентностей здобувачами ступеня доктора філософії;

  3) вступ в аспірантуру регулюватиметься Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів (документ, який щороку затверджується МОН України) і Правилами прийому до вищого навчального закладу (наукової установи) – документом, який розроблятиметься на базі Умов прийому та затверджуватиметься Вченою радою ВНЗ (наукової установи). Для прийому до аспірантури Вчена рада встановлює власний перелік документів (паспорт вступника і диплом магістра/спеціаліста залишаються обовязковими для всіх вступників) та власну форму вступних випробувань. У Порядку визначено лише обов’язковий вступний іспит зі спеціальності та вступний іспит з іноземної мови, який може бути замінений міжнародним сертифікатом, що засвідчує знання англійської мови на рівні В2 або вище. Форму і зміст інших вступних випробувань встановлює Вчена рада ВНЗ (наукової установи) у своїх Правилах прийому;

  4) дозволяється призначення двох наукових керівників. У таких випадках 50 годин викладацького навантаження, передбачені кошторисом у рамках державного замовлення, розподіляються між науковими керівниками рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи). Додаткові винагороди керівникам можуть бути призначені Вченою радою за рахунок коштів ВНЗ (наукової установи);

  5) здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою (колишні здобувачі) не передбачено новим Порядком підготовки, за винятком дуже обмежених випадків. Зокрема особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад’юнктурою), але лише за основним місцем роботи і тільки якщо вищий навчальний заклад (наукова установа), де працює дана особа, має ліцензію на здійснення освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за відповідною спеціальністю.

  4.  Про стан підготовки до виборів органів студентського самоврядування доповів голова студентської ради Владислав Міранович. Він повідомив, що вибори відбудуться 20 квітня. Програми кандидатів розміщено на інформаційних стендах, розроблено зразки бюлетенів та протоколів, відбудуться дебати претендентів. Сьомого квітня 2016 року відбулася звітна студентська конференція.

  5.   Дев’ятого квітня 2016 року в актовій залі університету відбувся традиційний захід — День відкритих дверей. Відповідальний секретар приймальної комісії Василь Якуба повідомив, що у рамках Дня відкритих дверей вступники та їхні батьки мали можливість ознайомитися із навчальним закладом ближче: під час екскурсій вони побачили навчальні лабораторії та аудиторії, комп’ютерні класи, бібліотеку, читальні зали, спортзал, гуртожитки. Наголосив на тому, що проведення Днів відкритих дверей пов’язане із необхідністю надати майбутнім абітурієнтам якомога більше інформації про вищий навчальний заклад, можливості навчання у ньому, спеціальності, а також спрямовано допомогти молоді у виборі майбутньої професії.

  Людмила Левченко