24.10.2014 р.                                                                                                              №1

Порядок денний:

1. Про формування та основні напрямки діяльності приймальної комісії на 2014-2015 р.р. (Інформація голови приймальної комісії В.П.Коцура).

2. Про «Затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році» та «Правила прийому до ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» у 2015 році. (Інформація голови ПК В.П.Коцура).

3. План роботи приймальної комісії (Інформація відповідального секретаря ПК В.В.Якуби).

4. Про затвердження «Положення про Приймальну комісію державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Інформація відповідального секретаря ПК В.В.Якуби).

 

 

17.11.2014 р.                                                                                                             №2

Порядок денний:

 1. Про проведення «Дня відкритих дверей». (Відповідальний секретар ПК В.В.Якуба)

 

 

16.01.2015 р.                                                                                                              №3

Порядок денний:

1. Про затвердження складу комісії для проведення вступних випробувань, апеляційної комісії та технічний персонал приймальної комісії (Інформація голови приймальної комісії В.П.Коцура).

 

 

 

10.02.2015 р.                                                                                                              №4

Порядок денний:

 1. Затвердження програм та тестових завдань вступних випробувань (Відповідальний секретар ПК Якуба В.В., Голови комісій з вступних випробувань, згідно Наказу №7 від 16.01.15 р.).
 2. Затвердження «Положення про апеляційну комісію ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі співбесіди в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

 

 

23.06.2015 р.                                                                                                              №5

Порядок денний:

 1. «Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році»,наказ МОН України № 615 від 11.06.2015 р. Про зміни до Правил прийому. (Інформація голови ПК В.П.Коцура).
 2. Про затвердження розкладу вступних випробувань. (Відповідальний секретар ПК В.В.Якуба).

 

 

06.07.2015 р.                                                                                                              №6

Порядок денний:

 1. Про організацію роботи приймальної комісії (Голова ПК В.П.Коцур).
 2. Про форму документів Приймальної комісії. (Відповідальний секретар ПК В.В.Якуба).

 

 

10.07.2015 р.                                                                                                              №7

Порядок денний:

 1. Про організацію роботи приймальної комісії (Голова ПК В.П.Коцур).
 2. Про обсяги державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2015 році. (Голова ПК В.П.Коцур).

 

 

13.07.2015 р.                                                                                                              №8

Порядок денний:

 1. Про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до університету (Відповідальний секретар ПК Якуба В.В.).

 

 

16.07.2015 р.                                                                                                              №9

Порядок денний:

 1. Про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до університету (Відповідальний секретар ПК Якуба В.В.).

 

 

20.07.2015 р.                                                                                                              №10

Порядок денний:

 1. Про хід вступної кампанії та допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до університету (Відповідальний секретар ПК Якуба В.В.).

 

 

23.07.2015 р.                                                                                                              №11

Порядок денний:

  1. Про хід вступної кампанії та допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до університету (Відповідальний секретар ПК Якуба В.В.).
  2. Про зміну обсягу державного замовлення. (Відповідальний секретар ПК Якуба В.В.).
  3. Про квоту прийому сільської молоді до вищих навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України на 2015 рік. (Відповідальний секретар ПК Якуба В.В.).
 1. 25.07.2015 р.                                                                                                              №12

  Порядок денний:

 

 1. Про завершення прийому документів від абітурієнтів, які вступають: за ОКР «спеціаліст», «магістр», «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст», звільнених від ЗНО, що проходять творчі конкурси, та слухачів відділення післядипломної освіти. Допуск цієї категорії осіб до вступних випробувань. (Відповідальний секретар ПК В.В.Якуба). 

 

 

26.07.2015 р.                                                                                                              №13

Порядок денний:

 

 1. Про затвердження результатів співбесіди. (Відповідальний секретар ПК В.В.Якуба).

 

 

 

 

27.07.2015 р.                                                                                                              №14

Порядок денний:

 

 1. Про хід вступної кампанії та допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до університету (Відповідальний секретар ПК Якуба В.В.).
 2. Про затвердження результатів вступних випробувань. (Відповідальний секретар ПК В.В.Якуба).