Підготовка науково-педагогічних кадрів через функціонування відділу аспірантури і докторантури в Переяслав-Хмельницькому університеті здійснюється відповідно до переліку галузей знань, напрямів, спеціальностей, що існують в Україні. Щорічно випускники аспіранти, викладачі університету захищають у спеціалізованих вчених радах 20-25 кандидатських дисертацій. З 1999 на початок 2018 року захищено 384 кандидатських і 27 докторських дисертацій.

Навчальний процес в аспірантурі і докторантурі забезпечує професорсько-викладацький склад з 52 докторів наук, професорів, провідних фахівців з відповідних галузей знань.

Підготовка науково-педагогічних кадрів через функціонування аспірантури і докторантури в університеті здійснюється відповідно до переліку галузей знань, напрямів, спеціальностей, що існують в Україні. Навчання в аспірантурі забезпечують 15 кафедр університету. З метою подальшої інтеграції освіти і науки, розвитку академічної мобільності, розширено взаємодію нашого університету з вищими навчальними закладами МОН України, науковими установами НАН України та НАПН України.

 

Докторантура функціонує за  спеціальностями:

015 Професійна освіта

032 Історія та археологія

053 Психологія

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Аспірантура функціонує за  спеціальностями:

011 Освітні, педагогічні науки

014 Середня освіта (українська мова і література)

015 Професійна освіта

017 Фізична культура і спорт

032 Історія та археологія

033 Філософія

035 Філологія

051 Економіка

053 Психологія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

При університеті відкриті спеціалізовані вчені ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: 07.00.01 – історія України і 07.00.07 – історія науки і техніки; кандидатських дисертацій за спеціальностями: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, 08.00.08-гроші, фінанси і кредит та 08.00.09-бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності); 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії, 13.00.01 – загальна педагогіка і історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 19.00.07‑ педагогічна та вікова психологія.

КЕРІВНИЦТВО

Розсоха А.П.

Розсоха Антоніна Павлівна

кандидат педагогічних наук, професор

Завідувач відділу аспірантури та докторантури

ФАХІВЦІ

Бережна Л.В.

Бережна Людмила Валентинівна

старший викладач

Провідний фахівець відділу 

Ковальчук Я.А.

Ковальчук Ярослава Артурівна

Фахівець відділу 

ГРАФІК РОБОТИ

Пн. – Пт. – 830–1700
Сб. – Нд. – вихідний

Обідня перерва: 1230–1300

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, копус № 1, ауд. 203.

+38 (04567) 5-46-44

 asp_phdpu@ukr.net

Facebook