Ректорат і кафедра педагогіки

Переяслав-Хмельницького ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» вітає з початком

V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

«СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ОСВІТА: СТРАТЕГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДІ І ДОРОСЛИХ»

До участі у конференції були запрошені науковці, викладачі, аспіранти.

Велика подяка активним учасникам інтернет-конференції, якими стали представники таких освітніх установ: Saint Leo University (США), Masaryk University (Brno, Czech Republik), Charles University in Prague (Czech Republik), Природничо-гуманітарного університету у Седльце (Польща), Universitatea Pedagogica de Stat «Ion Creanga» (Молдова), Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Національного університету біоресурсів природокористування, Муніципальної установи «Харківська гуманітарно-педагогічна академія», Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія», Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка та ін..

Конференція присвячена актуальним питанням розвитку сучасної української освіти.

Завданнями проведення конференції є висвітлення проблем реформування української освіти; нових стратегій підготовки молоді і дорослих до освіти впродовж життя; методів та технологій навчання і виховання; інноваційних моделей побудови компетентнісно зорієнтованого навчального процесу; проблем формування конкурентоспроможного фахівця та його кар’єрного зростання у процесі професійного навчання, а також стану академічної мобільності майбутніх педагогів в умовах євроінтеграції; визначення особливостей інтеграції теоретичної та практичної підготовки майбутніх учителів у контексті розбудови нової української школи.

Основні тематичні напрями роботи конференції:

  1. Нові стратегії підготовки молоді і дорослих до освіти впродовж життя: сучасні виміри.

  2. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів: методи та технології навчання і виховання.

  3. Формування конкурентоспроможного фахівця та його кар’єрного зростання засобами STEAM освіти.

  4. Професійна освіта: стратегії розвитку в Україні.

  5. Інтеграція теоретичної та практичної підготовки майбутніх учителів у контексті розбудови нової української школи.

  6. Інноваційні моделі побудови компетентнісно зорієнтованого навчального процесу.

  7. Ключові компетентності як показник особистісного розвитку молоді і дорослих.

  8. Академічна мобільність майбутніх педагогів в умовах євроінтеграції.

  9. Нові методологічні підходи до впровадження інклюзивної освіти.

  10. Європейський і міжнародний досвід застосування стратегій та технологій навчання молоді і дорослих

Доповіді учасників конференції надруковано у збірнику тез конференції та наукових фахових виданнях університету: «Теоретична і дидактична філологія (Серія «Педагогіка»)»; «Професійна освіта: методологія, теорія та технології», що входять до переліку наукових фахових видань України. Ці збірники представлено на сайті.

Оргкомітет конференції ще раз висловлює щиру вдячність учасникам конференції та запрошує до активного обговорення статей, вміщених у збірниках.