Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Університет > Структура > Факультети > Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» був створений 7 травня 2012 року шляхом реорганізації інституту фізичного виховання і природознавства та педагогічно-індустріального факультету.

Контингент студентів складає 783 особи (із них 583 – на денній формі навчання, 208 – на заочній).

На факультеті підготовка фахівців ведеться за двома кваліфікаційними рівнями: бакалавр та магістр.

Факультет готує фахівців за такими спеціальностями:

  • Середня освіта (Біологія);
  • Середня освіта (Географія);
  • Середня освіта (Трудове навчання та технології);
  • Професійна освіта (Охорона праці).

Навчальний процес забезпечують 19 кафедр університету. У їх складі 75,8% викладачів з вченими ступенями та званнями. На факультеті створені необхідні кабінети та лабораторії, впроваджене сучасне інформаційне забезпечення навчального процесу.

На основі укладених договорів про створення навчально-наукових комплексів факультет співпрацює з Володимир-Волинським педагогічним коледжем імені А. Кримського (Волинська область), Коростишівським педагогічним коледжем імені А. Франка (Житомирська область), Прилуцьким педагогічним коледжем імені А. Макаренка, Ржищівським гуманітарним коледжем, Ржищівським індустріально-педагогічним технікумом (Київська область), Бориспільським професійним ліцеєм, Переяслав-Хмельницьким ПТУ №22, Сквирським ВПУ, Канівським ВПУ, Яготинським ПТУ, а також Білоцерківським, Обухівським, Чорнобильським та Макарівським медучилищами. Згідно угоди, випускники цих училищ зараховуються на скорочений термін навчання.

Студенти факультету проводять активну науково-дослідну роботу у проблемних групах та наукових гуртках, беруть участь у студентських науково-практичних конференціях.

На факультеті діє чітка система навчально-виховної роботи, яка передбачає організацію змістовного дозвілля студентів: спортивні секції, студентський хор, інструментальні ансамблі, команда КВК та інше. Базовою ланкою виховної роботи на факультеті є діяльність кураторів. На природничо-технологічному факультеті безпосереднє керівництво виховною роботою в групах здійснюють 34 куратори, які призначаються із числа досвідчених викладачів. Роботою кураторів на факультеті керують заступник декана з виховної роботи.

Важливим у розвитку факультету є розширення студентського самоврядування. Створено студентську раду та студентський деканат.

Наукова робота студентів плідно представлена Науковим товариством факультету, а також залученістю молодих науковців у діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету.

Візитною карткою майбутніх біологів та географів є навчальні практики, які проходять в Карпатах, Поліському заповіднику, на Овручському кряжі, Шацьких озерах, Дунайському біосферному заповіднику м. Вилково.

Підготовка студентів неможлива без отримання практичних навичок роботи, вміння самостійно планувати експеримент, виконувати поставленні завдання. Тому на факультеті навчальними планами передбачено проведення наступних практик:

спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології):

1 рік навчання ОР «магістр» – навчальна та науково-дослідна на кафедрах університету, педагогічна у ЗВО;

2 рік навчання ОР «бакалавр» – педагогічна практика молодшого спеціаліста;

3 рік навчання ОР «бакалавр» – безперервна методична практика;

4 рік навчання ОР «бакалавр» – педагогічна практика бакалаврів.

спеціальність 014 Середня освіта (Математика):

1 рік навчання ОР «магістр» – навчальна та науково-дослідна на кафедрах університету, педагогічна у ЗВО;

2 рік навчання ОР «бакалавр» – психолого-педагогічна практика;

3 рік навчання ОР «бакалавр» – навчальна педагогічна практика;

4 рік навчання ОР «бакалавр» – педагогічна практика бакалаврів.

спеціальність 015 Професійна освіта (охорона праці):

1 рік навчання ОР «магістр» – навчальна та науково-дослідна на кафедрах університету, педагогічна у ЗВО;

2 рік навчання ОР «бакалавр» – навчально-ознайомча практика;

3 рік навчання ОР «бакалавр» – технологічна практика;

4 рік навчання ОР «бакалавр» – педагогічна практика.

спеціальність 014 Середня освіта (Географія):

1 рік навчання ОР «магістр» – навчальна та науково-дослідна на кафедрах університету, педагогічна практика у ЗВО;

1 рік навчання ОР «бакалавр» – навчально-польова практика з геології, навчально-польова практика з картографії

2 рік навчання ОР «бакалавр» – навчально-польова практика з геоморфології, навчально-польова практика з метеорології, кліматології і гідрології

3 рік навчання ОР «бакалавр» – навчально-польова практика комплексно-географічна, навчально-польова практика з геоекології¸ навчально-польова практика з фізичної географії, педагогічна практика зі спеціалізації,

4 рік навчання ОР «бакалавр» – навчально-виробнича, навчально-виховна практика з географії.

спеціальність 014 Середня освіта (Біологія):

1 рік навчання ОР «магістр» – навчальна та науково-дослідна на кафедрах університету, педагогічна практика;

1 рік навчання ОР «бакалавр» – навчально-польова практика з зоології безхребетних, навчально-польова практика з ботаніки;

2 рік навчання ОР «бакалавр» – навчально-польова практика з зоології хребетних, навчально-польова практика з ботаніки;

3 рік навчання ОР «бакалавр» – психодіагностична в ЗСО, навчальна з фізіології рослин, навчальна з сільського господарства, навчальна практика з генетики з основами селекції;

4 рік навчання ОР «бакалавр» – навчальна практика з генетики з основами селекції, навчально-виробнича практика з біології.

Студенти факультету постійно беруть участь в олімпіадах з математики, інформатики, програмування, географії біології, конкурсах наукових робіт. Зокрема, чотири рази були переможцями Всеукраїнських студентських олімпіадах та чотири рази були переможцями наукових студентських робіт. З 2008 року студенти факультету приймають активну участь у написанні наукових статей у співавторстві з науковими керівниками.

Перейти до вмісту