Символіка університету • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Символіка університету

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – сучасний регіональний заклад вищої освіти, діяльність якого базується на глибоких багатовікових традиціях розвитку освіти Переяславщини і відповідає сучасним вимогам інформаційного суспільства, кращим зразкам вітчизняної вищої школи.

Сьогодні університет системно модернізується шляхом оновлення матеріально-технічної та навчально-лабораторної баз, застосування сучасних інформаційних технологій, модульного навчального середовища, формування потужного науково-методичного супроводу освітнього процесу.

ніверситет розпочав свою діяльність 23 червня 1986 р. як Переяслав-Хмельницький філіал Київського державного педагогічного інститут ім. О. М. Горького. Постановою Кабінету Міністрів України № 949 від 24 листопада 1993 р. на базі Переяслав-Хмельницького філіалу Українського державного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова був створений Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут, якому в 1994 р. присвоєно ім’я Г. С. Сковороди та у 2000 р. рішенням ДАК визнано акредитованим за III рівнем акредитації. Розпорядженням Кабінету Міністрів України у 2002 р. на базі інституту створено Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, який у 2004 р. та 2010 р. акредитовано за IV рівнем акредитації.

Герб університету

Герби колегіальних органів

Герби факультетів

Перейти до вмісту