Спеціалізована вчена рада К 27.053.05 створена у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» згідно наказів Міністерства освіти і науки України від 10 травня 2017 р. № 693; від 28.12.2017 № 1714 строком до 31 грудня 2019 року для проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю:

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

Голова ради:

Стогній Іван Петрович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри філософії, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03.

Телефон (04567)5-37-62, e-mail: k27.053.05_philisophia@ukr.net

Заступник голови:

 Стадник Микола Миколайович, д.філос.н., професор, професор кафедри філософії ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03.

 

Учений секретар:

Юхименко Наталія Федорівна, к.філос.н., доцент, доцент кафедри філософії, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03.

Члени ради:

 1. Бова Віта Володимирівна, к.філос.н., доцент, завідувач кафедри, Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв, спеціальність 09.00.03;
 2. Вашкевич Віктор Миколайович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 09.00.03;
 3. Гаєвська Оксана Борисівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 09.00.03;
 4. Дем’яненко Борис Леонідович, д.політ.н., професор, декан, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03;
 5. Кравченко Олена Петрівна, к.філос.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03;
 6. Левченко Леся Юріївна, к.філос.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03;
 7. Малинка Юлія Григорівна, к.філос.н., викладач кафедри, Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв, спеціальність 09.00.03;
 8. Полисаєв Олександр Павлович, д.філос.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03.
 9. Рик Сергій Миколайович, к.філос.н., доцент, проректор з наукової роботи, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03;
 10. Свириденко Денис Борисович, д.філос.н., доцент, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 09.00.03;
 11. Степико Михайло Тимофійович, д.філос.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03;
 12. Харченко Лариса Миколаївна, к.філос.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03.

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К27.053.05 14 червня 2018 р.

Адреса спеціалізованої вченої ради К 27.053.05:

08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30.