Спеціалізована вчена рада К 27.053.05 створена у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» згідно наказів Міністерства освіти і науки України від 10 травня 2017 р. № 693; від 28.12.2017 № 1714 строком до 31 грудня 2019 року для проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю:

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

КЕРІВНИЦТВО

Стогній І.П.
Стогній Іван Петрович

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03

Голова ради

 

ЗАСТУПНИК ТА УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

Стадник М.М.

Стадник Микола Миколайович

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03

Заступник голови 

Юхименко Н.Ф.

Юхименко Наталія Федорівна

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03

Учений секретар ради

ЧЛЕНИ РАДИ

Бова Віта Володимирівна, к.філос.н., доцент, завідувач кафедри, Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв, спеціальність 09.00.03;

Вашкевич Віктор Миколайович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 09.00.03;

Гаєвська Оксана Борисівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 09.00.03;

Дем’яненко Борис Леонідович, д.політ.н., професор, декан, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03;

Кравченко Олена Петрівна, к.філос.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03;

Левченко Леся Юріївна, к.філос.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03;

Малинка Юлія Григорівна, к.філос.н., викладач кафедри, Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв, спеціальність 09.00.03;

Полисаєв Олександр Павлович, д.філос.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03.

Рик Сергій Миколайович, к.філос.н., доцент, проректор з наукової роботи, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03;

Свириденко Денис Борисович, д.філос.н., доцент, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 09.00.03;

Степико Михайло Тимофійович, д.філос.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03

Харченко Лариса Миколаївна, к.філос.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30.

+38 (04567) 5-37-62

k27.053.05_philisophia@ukr.net