6 листопада  2015 року об 11.00 годині в залі В.О.Сухомлинського відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 27.053.04

Порядок денний:

1.Захист кандидатської дисертації Марійко Світлани Володимирівни на тему «HOMO VIRTUALIS У СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

    Науковий керівник:Куцепал Світлана Вікторівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних та соціально-економічних навчальних дисциплін (Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Я.Мудрого)

Офіційні опоненти:

Муляр Володимир Ілліч, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних і соціальних наук (Житомирський державний технологічний університет)

Брязкун Валентина Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції (Інститут управління та економіки освіти НПУ імені М.П. Драгоманова)

№ п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий керівник, науковий ступень вчене звання, місце роботи,посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1.

Марійко Світлана Володимирівна, менеджер фітнес-клубу ФОП Руденко О.М.

Homo virtualis у структурі сучасного суспільства

текст дисертації

текст автореферат

Куцепал Світлана Вікторівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних та соціально-економічних навчальних дисциплін (Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Я.Мудрого)

кандидатська,

13.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

6 листопада 2015 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зал імені В. О. Сухомлинського

Муляр Володимир Ілліч, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних і соціальних наук (Житомирський державний технологічний університет)

текст відгуку

–Брязкун Валентина Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції (Інститут управління та економіки освіти НПУ імені М.П. Драгоманова)

текст відгуку