СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА  К 27.053.04

створена у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічнийуніверситет імені Григорія Сковороди» згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 р. № 374 терміном на три роки для проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю:19.00.07 – педагогічна і вікова психологія

 

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ К 27.053.04

Голова ради:

1. Калмикова Лариса Олександрівна, д.психол.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.07.

 

Заступник голови:

2. Говорун Тамара Василівна, д.психол.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.07.

 

Вчений секретар:

3. Лила Магдалина Василівна, к.психол.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.07.

 

Члени ради:

4. Волженцева Ірина Вікторівна, д. психол. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.01;

5. Гордієнко-Митрофанова Ія Володимирівна, д.психол.н., професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 19.00.07;

6. Дзюбко Людмила Віталіївна, к.психол.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут психології імені Г. С. Костюка, спеціальність 19.00.07;

7. Дробот Ольга Вячеславівна, д.психол.н., професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.01;

8. Корніяка Ольга Миколаївна, д.психол.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут психології імені Г. С. Костюка, спеціальність 19.00.07;

9. Михальчук Наталія Олександрівна, д.психол.н., професор, завідувач кафедри, Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність 19.00.07;

10. Олександренко Катерина Валентинівна, д.психол.н., доцент, завідувач кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 19.00.07;

11. Побірченко Неоніла Антонівна, д.психол.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.07;

12. Ткачук Таїсія Анатоліївна, д.психол.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.07;

13. Харченко Наталія Валентинівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 13.00.02;

14. Шапран Юрій Петрович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 13.00.04;

15. Шимко Віталій Артурович, д.психол.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.09.

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.04 29 травня 2018 р.

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.04 28 грудня 2017р.

Адреса спеціалізованої вченої ради К 27.053.04:

08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30.