Спеціалізована вчена рада  К 27.053.04 створена у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічнийуніверситет імені Григорія Сковороди» згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 р. № 374 терміном на три роки для проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю:19.00.07 – педагогічна і вікова психологія.

КЕРІВНИЦТВО

ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ РАДИ

Калмикова Лариса Олександрівна

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти,

 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.07

Голова ради 

ЗАСТУПНИК ТА ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

Говорун Тамара Василівна

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.07

Заступник голови ради 

Лила Магдалина Василівна

кандидат психологічних наук, доцент кафедри,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.07

Вчений секретар ради 

ЧЛЕНИ РАДИ

Волженцева Ірина Вікторівна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.01;

Гордієнко-Митрофанова Ія Володимирівна – доктор психологічних наук, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 19.00.07;

Дзюбко Людмила Віталіївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут психології імені Г. С. Костюка, спеціальність 19.00.07;

Дробот Ольга Вячеславівна – доктор психолічних наук, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.01;

Корніяка Ольга Миколаївна – доктор психолічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут психології імені Г. С. Костюка, спеціальність 19.00.07;

Михальчук Наталія Олександрівна – доктор психолічних наук, професор, завідувач кафедри, Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність 19.00.07;

Олександренко Катерина Валентинівна – доктор психолічних наук, доцент, завідувач кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 19.00.07;

Побірченко Неоніла Антонівна – доктор психолічних наук, професор, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.07;

Ткачук Таїсія Анатоліївна – доктор психолічних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.07;

Харченко Наталія Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 13.00.02;

Шапран Юрій Петрович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 13.00.04;

Шимко Віталій Артурович – доктор психолічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.09.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 1, каб. 207 (лабораторія психолінгвістики).

+38 (068) 805-84-41

 phpduk2705304@gmail.com