Спеціалізована вчена рада Д 27.053.04 створена у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 18 грудня 2018 р. № 1412 терміном до 31 грудня 2020 року для проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) психологічних наук за спеціальністю:19.00.07 – педагогічна і вікова психологія.

КЕРІВНИЦТВО

ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ РАДИ

Калмикова Л.О.

Калмикова Лариса Олександрівна

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти,

 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.07

Голова ради 

ЗАСТУПНИК ТА ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

Побірченко Неоніла Антонівна

доктор психолічних наук, професор, професор кафедри кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.07

Заступник голови ради 

Лила Магдалина Василівна

кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.07

Вчений секретар ради 

ЧЛЕНИ РАДИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Волженцева Ірина Вікторівна доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.07;

Гордієнко-Митрофанова Ія Володимирівна – доктор психологічних наук, професор кафедри психології, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 19.00.07;

Доцевич Тамілія Іванівна доктор психологічних наук, професор, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 19.00.07;

Михальчук Наталія Олександрівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри, Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність 19.00.07;

Олександренко Катерина Валентинівна – доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 19.00.07;

Степашко Володимир Олексійович доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.07;

Ткачук Таїсія Анатоліївна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.07;

Токарева Наталья Миколаївна доктор психологічних наук, професор, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 19.00.07;

Ткач Тамара Володимирівна доктор психологічних наук, професор, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 19.00.07;

Шапран Юрій Петрович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.07;

Шимко Віталій Артурович – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.07.

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 1, каб. 207 (лабораторія психолінгвістики).

+38 (068) 805-84-41

 phpduk2705304@gmail.com