Засідання спеціалізованої вченої ради К 27.053.03
3 травня 2019 р.

№ п/пПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий керівник, науковий ступень, вчене звання, місце роботи,посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Наливайко Тетяна Володимирівна, директор Приватного навчального закладу «Міжнародний коледж еколого-інформаційної безпеки Центрально-Європейського університету»Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами інноваційних технологій у процесі професійної підготовки

текст дисертації

текст автореферату

Барно Олександр Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки (Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань»)кандидатська, 13.00.04теорія і методика професійної освіти3 травня 2019 р. об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зала імені В. О. СухомлинськогоЛук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, директор (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України)

текст відгуку

Спіцина Ангеліна Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри економіки (Національний транспортний університет)

текст відгуку

2.Пронікова Ірина Вікторівна, старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.УшинськогоРозвиток шкільної економічної освіти в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття)

текст дисертації

текст автореферату

Євтух Микола Борисович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу історії і філософії освіти (Інститут педагогіки НАПН України)кандидатська, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки3 травня 2019 р.

о 14.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зала імені В. О. Сухомлинського

Терентьєва Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка)

текст відгуку

Жорова Ірина Ярославівна, доктор педагогічних наук, доцент, перший проректор (Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради)

текст відгуку