Засідання спеціалізованої вченої ради К 27.053.03

3 листопада 2017 р.

 

№ п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий керівник, науковий ступень, вчене звання, місце роботи,посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1.

Колосова Світлана Вікторівна, викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх вихователів в процесі фахової підготовки

текст дисертації

текст автореферату

Степанець Іван Олексійович, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради)

кандидатська, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

3 листопада 2017 р. об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зала імені В. О. Сухомлинського

Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького)

текст відгуку

Пісоцька Леоніда Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету дошкільної освіти (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія)

текст відгуку

2.

Литвин Андрій Федорович, аспірант кафедри педагогіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Формування технологічної культури майбутніх учителів загальнотехнічних дисциплін у процесі професійної підготовки

текст дисертації

текст автореферату

Шапран Ольга Іллівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)

кандидатська,13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

3 листопада 2017 р.

о 14.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зала імені В. О. Сухомлинського

Ткачук Станіслав Іванович, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету професійної та технологічної освіти (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)

текст відгуку

Кільдеров Дмитро Едуардович, кандидат педагогічних наук, доцент, декан інженерно-педагогічного факультету (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова)

текст відгуку