Засідання спеціалізованої вченої ради К 27.053.03 7 березня 2018 р.

№ п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий керівник, науковий ступень, вчене звання, місце роботи,посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1.

Тонконог Наталія Ігорівна, викладач кафедри професійної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Формування індивідуальної стратегії освітньо-професійної діяльності у майбутніх учителів іноземних мов

текст дисертації

текст автореферату

Шапран Ольга Іллівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)

кандидатська, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

7 березня 2018 р. об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зала імені В. О. Сухомлинського

Чобітько Микола Григорович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

текст відгуку

Бахмат Людмила Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології (Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради)

текст відгуку

2.

Сілютіна Ірина Олександрівна, тимчасово не працююча

Професійна підготовка вчителів іноземних мов в університетах Швеції

текст дисертації

текст автореферату

Шапран Юрій Петрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики професійної підготовки (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)

кандидатська,13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

7 березня 2018 р.

о 14.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зала імені В. О. Сухомлинського

Вовк Людмила Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова)

текст відгуку

Кошарна Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання (Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка)

текст відгуку