Засідання спеціалізованої вченої ради К 27.053.03

27 червня 2017 р.

№ п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий керівник, науковий ступень, вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1.

Чернякова Олена Іванівна, старший викладач кафедри психології та педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування мультимедійних технологій у професійній діяльності

текст дисертації

текст автореферату

Калмиков Георгій Валентинович,кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»)

кандидатська, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

27 червня 2017 р. о 10.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зала імені В. О. Сухомлинського

Гусак Людмила Євгенівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов гуманітарних спеціальностей (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

текст відгуку

Гарапко Віталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов (Мукачівський державний університет)

текст відгуку