Засідання спеціалізованої вченої ради К 27.053.03

26 червня 2017 р.

№ п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий керівник, науковий ступень, вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1.

Вороніна Галина Леонідівна, викладач кафедри виховання й розвитку особистості КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Розвиток професійної компетентності керівників гуртків позашкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти

текст дисертації

текст автореферату

Чобітько Микола Григорович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (Кам′янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

кандидатська, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

26 червня 2017 р. о 10.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зала імені В. О. Сухомлинського

Шапран Юрій Петрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики професійної підготовки (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)

текст відгуку

Кириченко Валентина Іванівна,кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії фізичного розвитку і здорового способу життя (Інститут проблем виховання НАПН України)

текст відгуку

2.

Ржевська Наталія Вікторівна, методист ІІ категорії навчального відділу Київського національного торговельно-економічного університету

Формування правової компетентності майбутніх бакалаврів з товарознавства і торговельного підприємництва у процесі професійної підготовки

текст дисертації

текст автореферату

Доброскок Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)

кандидатська, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

26 червня 2017 р.

о 13.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зала імені В. О. Сухомлинського

Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана Франка)

текст відгуку

Спіцина Ангеліна Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри економіки (Національний транспортний університет)

текст відгуку