Засідання спеціалізованої вченої ради К 27.053.03

22 вересня 2016 р.

№ п/пПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий керівник, науковий ступень, вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Ковтун Оксана Анатоліївна,аспірант ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»Формування комунікативної толерантності майбутніх учителів іноземної мови початкової школи

текст дисертації

текст автореферату

Ігнатенко Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»кандидатська,13.00.04 –теорія і методика професійної освіти22 вересня 2016 р. об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зала імені В. О. СухомлинськогоМарусинець Мар’яна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології і педагогіки(Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова)

текст відгуку

Вторнікова Юлія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри професійної англійської мови (Одеський національний морський університет)

текст відгуку

2.Фурса Ірина Валеріївна,аспірант ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»Формування професійної компетентності майбутніх учителів біології на основі інтеграції природничих та педагогічних дисциплін

текст дисертації

текст автореферату

Шапран Юрій Петрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики професійної підготовки (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)кандидатська,13.00.04 –теорія і методика професійної освіти22 вересня 2016 р.

о 14.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зала імені В. О. Сухомлинського

Оніпко Валентина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки та методики навчання біології (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка)

текст відгуку

Кільдеров Дмитро Едуардович, кандидат педагогічних наук, доцент, виконуючий обов’язки декана інженерно-педагогічного факультету (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова)

текст відгуку