Засідання спеціалізованої вченої ради К 27.053.03

21 вересня 2016 р.

№ п/пПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий керівник, науковий ступень, вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Маслов Роман Вікторович,тимчасово непрацюючийФормування оздоровчої компетентності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації в процесі професійної підготовки

текст дисертації

текст автореферату

Кукса Володимир Олександрович, кандидат педагогічних наук, доценткандидатська, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти21 вересня 2016 р. об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зала імені В. О. СухомлинськогоТимошенко Олексій Валерійович, доктор педагогічних наук, професор, директор (Інститут фізичного виховання та спорту Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова)

текст відгуку

Іщук Валерія Валеріївна,кандидат педагогічних наук, керівник фізичного виховання (КВНЗ «Новоград-Волинський медичний коледж»Житомирської обласної ради)

текст відгуку

2.Якушко Катерина Григорівнастарший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей Національного університету біоресурсів і природокористування УкраїниПедагогічні умови формування професійно-орієнтованого іншомовного спілкування у студентів технічних спеціальностей аграрних університетів

текст дисертації

текст автореферату

Калмикова Лариса Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)кандидатська, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти21 вересня 2016 р.

о 14.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зала імені В. О. Сухомлинського

Вовк Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри англійської філології (Навчально-науковий інститут іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького)

текст відгуку

Ісаєнко Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри «Іноземні мови» (Державний економіко-технологічний університет транспорту)

текст відгуку