ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ К 27.053.03 20 ЖОВТНЯ 2017 Р.

№ п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий керівник, науковий ступень, вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1.

Тітова Світлана Віталіївна,вчитель зарубіжної літератури Переяслав-Хмельницької гімназії Переяслав-Хмельницької міської ради Київської областіПідготовка вчителів філологічних спеціальностей до професійної діяльності в інноваційному освітньому середовищі

 

текст дисертації

 

текст автореферату

Хомич Валерій Феодосійович, кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»кандидатська, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти20 жовтня 2017 р. об 13.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зала імені В. О. СухомлинськогоКоваль Тамара Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій (Київський національний лінгвістичний університет)

текст відгуку

Крохмаль Алла Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова)

текст відгуку

2.

Гражевська Олександра Юріївна,старший викладач предметної комісії соціально-гуманітарних дисциплін Броварського коледжу вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»Формування умінь невербальної комунікації з молодшими школярами майбутнього вчителя початкової школи

 

текст дисертації

 

текст автореферату

Ігнатенко Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)кандидатська, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти20 жовтня 2017 р.

о 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зала імені В. О. Сухомлинського

Плахотнік Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

текст відгуку

Себало Людмила Ігорівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та методики початкового навчання (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова)

текст відгуку