Спеціалізована вчена рада К 27.053.03 створена у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 7 жовтня 2016 р. № 1222 терміном на три роки для проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями:

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

КЕРІВНИЦТВО

Шапран Ольга Іллівна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 13.00.04

Голова ради

 

Сігаєва Лариса Євгеніївна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 13.00.01

Заступник голови 

Онищенко Наталія Петрівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 13.00.04

Вчений секретар ради

Члени ради:

Доброскок Ірина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри професійної освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 13.00.04;

Коцур Надія Іванівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 13.00.01;

Мартинюк Тетяна Володимирівна – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри мистецьких дисциплін та методик навчання, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 13.00.01;

Моторіна Валентина Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики, Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, спеціальність 13.00.04;

Пангелова Наталія Євгенівна – доктор наук з фізичного виховання, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 13.00.04;

Розсоха Антоніна Павлівна – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 13.00.01;

Торубара Олексій Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.  Шевченка, спеціальність 13.00.04;

Сембрат Алла Леонтіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 13.00.04;

Сердюк Наталія Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології і методики навчання, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 13.00.04;

Токмань Ганна Леонідівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 13.00.01;

Федяєва Валентина Леонідівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту, Херсонський державний університет, спеціальність 13.00.01;

Хомич Валерій Феодосійович – кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 13.00.01;

Чобітько Микола Григорович – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри психології, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 13.00.04;

Шапран Юрій Петрович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики професійної підготовки, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 13.00.04.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30.

+38 (04567) 5-87-92

 phpdu_pedagogika206@ukr.net