Спеціалізована вчена рада К 27.053.02 створена у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2016 р. № 820 на період до 11 липня 2019 р. для проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю:

07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

КЕРІВНИЦТВО

ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ РАДИ

Демуз Інна Олександрівна

доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри документознавства,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06

Голова ради 

ЗАСТУПНИК ТА УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

Коцур Віктор Петрович

доктор історичних наук, професор кафедри історії і культури України, дійсний член НАПН України, ректор,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06

Заступник голови ради 

 

Сіропол В.О.

Сіропол Володимир Олександрович

кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної історії, правознавства та методик навчання,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06.

Учений секретар ради

ЧЛЕНИ РАДИ

Босенко Наталія Петрівна – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої історії, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 07.00.06;

Брехунець Ніна Сергіївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та культури України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Висовень Оксана Іванівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та культури України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Гончаренко Олексій Миколайович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії та культури України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Дем’яненко Борис Леонідович – доктор політичних наук, професор, декан історичного факультету, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Довжук Ігор Володимирович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри документознавства, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Зленко Алла Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри документознавства, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Ігнатенко Марина Миколаївна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Ластовський Валерій Васильович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин, Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України, спеціальність 07.00.06;

Луняк Євген Миколайович – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, спеціальність 07.00.06;

Молоткіна Валентина Костянтинівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та культури України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Шаравара Тамара Олексіївна – доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов та українознавства, Полтавська державна аграрна академія, спеціальність 07.00.06;

Шатковська Алла Юріївна – кандидат історичних наук, викладач циклової комісії соціально-економічних дисциплін, Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І. Я. Франка, спеціальність 07.00.06;

Ярмошик Іван Іванович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 07.00.06.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30.

+38 (04567) 5-63-94

 svp_k2705302@ukr.net