Засідання спеціалізованої вченої ради К 27.053.03

7 квітня 2017 р.

№ п/пПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий керівник, науковий ступень, вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Дудка Інна Геннадіївна,викладач кафедри географії, екології та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»Підготовка майбутніх учителів географії до організації позакласної діяльності учнів

текст дисертації

текст автореферату

Розсоха Антоніна Павлівна, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»кандидатська, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти7 квітня 2017 р. об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зала імені В. О. СухомлинськогоОбозний Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри туризму Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова)

текст відгуку

Лисичарова Галина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної та економічної географії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара)

текст відгуку

2.Коробко Наталія Віталіївна,методист вищої категорії науково-організаційного відділу ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН УкраїниФормування професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи

текст дисертації

текст автореферату

Олійник Володимир Вікторович, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН Україникандидатська, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти7 квітня 2017 р.

о 14.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зала імені В. О. Сухомлинського

Плахотнік Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

текст відгуку

Гордєєва Тетяна Євгеніївна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

текст відгуку