Статті

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

16березня 2018 року об 11.00 годині

в конференц-залі В.О.Сухомлинського відбудеться засідання

спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01

Порядок денний:

  1. 1. Захист дисертації Ящука Віталія Юрійовича «Діяльність професора В.В. Скопецького у галузі вітчизняної кібернетичної науки (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки.

Науковий керівник – Коцур Анатолій Петрович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри етнології та краєзнавства (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонентРіжняк Ренат Ярославович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри математики, декан фізико-математичного факультету (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОН України)

Офіційний опонент – Костюк Майя Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін (Уманський національний університет садівництва МОН України)

2. Інші питання

№ п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1.

Ящук Віталій Юрійович,аспірант ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України

Діяльність професора В.В. Скопецького у галузі вітчизняної кібернетичної науки (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)

текст дисертації 

текст автореферату

Коцур Анатолій Петрович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри етнології та краєзнавства (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

кандидатська,

07.00.07 – історія науки й техніки

16 березня 2018 року об 11.00 годині

за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Ріжняк Ренат Ярославович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри математики, декан фізико-математичного факультету (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОН України)

текст відгуку 

Костюк Майя Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін (Уманський національний університет садівництва МОН України)

текст відгуку 

2.