ОГОЛОШЕННЯ

30 червня 2017 рокуоб 11.00 годині

в залі В.О.Сухомлинського відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01

Порядок денний:

1. Захист дисертації Янчука Михайла Михайловича «Церковне шкільництво Київської єпархії ХІХ – початку ХХ ст.: нормативно-правові та соціальні виміри», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий керівник – Кузнець Тетяна Володимирівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини МОН України)

Офіційний опонент – Киридон Алла Миколаївна, доктор історичних наук, професор, завідувач бібліографічним відділом (Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»).

Офіційний опонент – Дудар Василь Леонідович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та культури України (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», МОН України)

2. Інші питання

№ п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1.

Янчук Михайло Михайлович, викладач кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Церковне шкільництво Київської єпархії ХІХ – початку ХХ ст.: нормативно-правові та соціальні виміри

дисертація Янчука М.М. знята з розгляду

Кузнець Тетяна Володимирівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини МОН України)

кандидатська,

07.00.01 – історія України

30 червня 2017 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Киридон Алла Миколаївна, доктор історичних наук, професор, завідувач бібліографічним відділом (Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»)текст відгуку

Дудар Василь Леонідович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та культури України (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», МОН України)

текст відгуку

2.