ОГОЛОШЕННЯ

27 жовтня 2017 року об 11.00 годині

в залі В.О.Сухомлинського відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01

Порядок денний:

  1. 1.Захист дисертаціїБуц Марини Анатоліївни «Внесок академіка В.І. Скока в розвиток фізіології нервової системи в другій половині ХХ – початку ХХІ століття»поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки

Науковий керівник – Коцур Надія Іванівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України).

Офіційний опонент – Савчук Варфоломій Степанович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України).

Офіційний опонент – Білоцерківська Алла Сергіївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник сектору наукознавства Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України).

  1. 2.Захист дисертаціїСиченко Ірини Анатоліївни «Професор В. Г. Бажаєв: інтелектуальна спадщина фундатора вітчизняної аграрно-економічної науки та освіти (кінець ХІХ – початок ХХ століття», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки.

Науковий керівник – Підгайна Тетяна Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник сектору архівів (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН)

Офіційний опонент – Ігнатенко Марина Миколаївна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України)

Офіційний опонент – Деркач Олексій Павлович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України)

  1. Інші питання

№ п/пПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Буц Марина Анатоліївна,викладач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»Внесок академіка В.І. Скока в розвиток фізіології нервової системи в другій половині ХХ – початку ХХІ століття

текст дисертації

 

 

текст автореферату

Коцур Надія Іванівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України)кандидатська,

07.00.07 – історія науки й техніки

27 жовтня 2017 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Савчук Варфоломій Степанович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України)

текст відгуку 

 

Білоцерківська Алла Сергіївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник сектору наукознавства Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України)

текст відгуку 

2.Сиченко Ірина Анатоліївна,науковий співробітник відділу впровадження наукових розробок та технічного забезпечення бібліотечних процесів Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААНПрофесор В. Г. Бажаєв: інтелектуальна спадщина фундатора вітчизняної аграрно-економічної науки та освіти (кінець ХІХ – початок ХХ століття

текст дисертації

 

текст автореферату

Підгайна Тетяна Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник сектору архівів (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН)кандидатська,

07.00.07 – історія науки й техніки

27 жовтня 2017 р.

о 13.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Ігнатенко Марина Миколаївна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України)

текст відгуку 

 

Деркач Олексій Павлович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України)

текст відгуку