ОГОЛОШЕННЯ

23 червня 2017 року об 11.00 годині

в конференц-залі В.О.Сухомлинського відбудеться засідання

спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01

Порядок денний:

1. Захист дисертації Чепурди Ганни Миколаївни «Великий план перетворення природи (1948 – 1965 рр.): український вимір», поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий консультант – Лазуренко Валентин Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України та суспільних дисциплін (Черкаський державний технологічний університет МОН України)

Офіційний опонент – Даниленко Віктор Михайлович, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України другої половини XX століття (Інститут історії України НАН України).

Офіційний опонент – Коріненко Павло Степанович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України).

Офіційний опонент – Кучер Володимир Іванович, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії аграрної науки, освіти і техніки (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України).

2. Захист дисертації Мігальчан Ірини Олександрівни «Державотворча діяльність Верховної Ради України четвертого скликання як етап становлення українського парламентаризму (2002–2006 рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий керівник – Любовець Олена Миколаївна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»)

Офіційний опонент – Пекарчук Володимир Михайлович, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії держави і права, конституційного права (Академія державної пенітенціарної служби).

Офіційний опонент – Назарчук Олександр Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політичної історії (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України)

3. Інші питання

№ п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1.

Чепурда Ганна Миколаївна, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Черкаського державного технологічного університету

Великий план перетворення природи» (1948 – 1965 рр.): український вимір

текст дисертації

текст автореферату

Литвин Микола Романович, Лазуренко Валентин Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України та суспільних дисциплін (Черкаський державний технологічний університет МОН України)

докторська,

07.00.01 – історія України

23 червня 2017 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Даниленко Віктор Михайлович, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України другої половини XX століття (Інститут історії України НАН України)

текст відгуку

Коріненко Павло Степанович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України)

текст відгуку

Кучер Володимир Іванович, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії аграрної науки, освіти і техніки (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України)

текст відгуку

2.

Мігальчан Ірина Олександрівна, викладач Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету

Державотворча діяльність Верховної Ради України четвертого скликання як етап становлення українського парламентаризму (2002–2006 рр.)

текст дисертації

текст автореферату

Любовець Олена Миколаївна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»)

кандидатська,

07.00.01 – історія України

23 червня 2017 р. о 13.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Пекарчук Володимир Михайлович, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії держави і права, конституційного права (Академія державної пенітенціарної служби)

текст відгуку

Назарчук Олександр Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політичної історії (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України)

текст відгуку