Засідання спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 22 березня 2019 р.

№ п/пПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Морошан (Волканова) Наталя Володимирівна, викладач кафедри української і всесвітньої історії та культури Ізмаїльського державного гуманітарного університету МОН УкраїниБлагодійна діяльність бессарабських дворян  під час військових конфліктів середини ХІХ – початку ХХ ст.

текст дисертації

 

текст автореферату

Циганенко Лілія Федорівна, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи (Ізмаїльський державний гуманітарний університет МОН України)кандидатська,

07.00.01 – історія України

22 березня 2019 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зал імені В.О. Сухомлинського

Гончаренко Олексій Миколайович, доктор історичних наук, професор, декан природничо-технологічного факультету (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)

текст відгуку

Гайдай Ольга Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії (Чорноморський національний університет ім. Петра Могили МОН України)

текст відгуку

2.Тренкін Юрій Васильович,

викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (м. Черкаси)

Фінансова діяльність сільськогосподарської кооперації Української СРР в умовах соціально-економічних трансформацій (1921 – 1929 рр.)

текст дисертації

 

текст автореферату

Лазуренко Валентин Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії та права (Черкаський державний технологічний університет МОН України)кандидатська,

07.00.01 – історія України

22 березня 2019 р.

о 13.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зал імені В.О. Сухомлинського

Кульчицький Станіслав Владиславович, доктор історичних наук, професор, в.о. головного наукового співробітника відділу історії України 20-30-х рр. ХХ ст. (Інститут історії України НАН України)

текст відгуку

Захарченко Марина Василівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОН України)

текст відгуку