ОГОЛОШЕННЯ

17 травня 2019 року об 11.00 годині

в залі В.О.Сухомлинського відбудеться засідання

спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01

Порядок денний:

1. Захист дисертації Волошина Ігоря Володимировича «Українська сільськогосподарська кооперація “Добробут”: створення та виробничо-торговельна діяльність (1924 – 1929 рр.)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий керівник – Лазуренко Валентин Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії та права (Черкаський державний технологічний університет МОН України)

Офіційний опонентКапустян Ганна Тимофіївна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри теорії, історії держави та права (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського МОН України)

Офіційний опонент – Коцур Надія Іванівна, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України).

2. Захист дисертації Лазуренко Олени Григорівни “Товариські суди Української РСР в умовах лібералізації (1958-1964 рр.)”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий керівник – Ігнатенко Марина Миколаївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України)

Офіційний опонентРоманюк Іван Миронович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії та культури України (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського МОН України)

Офіційний опонент – Лубко Інна Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, доцента кафедри державно-правових дисциплін (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОН України)

3. Інші питання

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01

17 травня 2019 р.

№ п/пПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Волошин Ігор Володимирович, старший викладач кафедри суспільних наук Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту УкраїниУкраїнська сільськогосподарська кооперація “Добробут”: створення та виробничо-торговельна діяльність (1924 – 1929 рр.).

текст дисертації

 

текст автореферату

Лазуренко Валентин Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії та права (Черкаський державний технологічний університет МОН України)кандидатська,

07.00.01 – історія України

17 травня 2019 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зал імені В.О. Сухомлинського

Капустян Ганна Тимофіївна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри теорії, історії держави та права (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського МОН України)

текст відгуку

Коцур Надія Іванівна, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України))

текст відгуку

2.Лазуренко Олена Григорівна,

викладач кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України

Товариські суди Української РСР в умовах лібералізації (1958 – 1964 рр.).

текст дисертації

 

текст автореферату

Ігнатенко Марина Миколаївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України)кандидатська,

07.00.01 – історія України

17 травня 2019 р.

о 13.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зал імені В.О. Сухомлинського

Романюк Іван Миронович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії та культури України (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського МОН України)

текст відгуку

Лубко Інна Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, доцента кафедри державно-правових дисциплін (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОН України)

текст відгуку