ОГОЛОШЕННЯ

16 червня 2017 рокуоб 11.00 годині

в залі В.О.Сухомлинського відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01

 

Порядок денний:

 

1. Захист дисертації Капшук Юлії Сергіївни «Середні навчальні заклади Полтавської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: розвиток мережі та особливості функціонування», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий керівник – Шевчук Василь Петрович, доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник науково-дослідного центру воєнної історії (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України)

Офіційний опонент – Левицька Надія Миколаївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства (Національний університет харчових технологій МОН України).

Офіційний опонент – Милько Володимир Іванович, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історії України ХІХ- початку ХХ ст. (Інститут історії України НАН України)

2. Захист дисертації Дем’яненка Андрія Борисовича «Історичні, політико-ідеологічні, соціокультурні і ментальні виміри європейської дійсності другої половини 70-х років ХХ ст. – першого десятиліття ХХІ ст. у творах Олександра Зінов’єва», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки.

Науковий керівник – Лисенко Олександр Євгенович, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни (Інститут історії України НАН України)

Офіційний опонент – Бевз Тетяна Анатоліївна, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України)

Офіційний опонент – Білоцерківська Алла Сергіївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник сектору наукознавства Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України)

3. Інші питання

 

 

№ п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1.

Капшук Юлія Сергіївна, аспірантка ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Середні навчальні заклади Полтавської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: розвиток мережі та особливості функціонування

текст дисертації

текст автореферату

Шевчук Василь Петрович, доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник науково-дослідного центру воєнної історії (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського)

кандидатська,

07.00.01 – історія України

16 червня 2017 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Левицька Надія Миколаївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства (Національний університет харчових технологій МОН України)

текст відгуку

Милько Володимир Іванович, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історії України ХІХ- початку ХХ ст. (Інститут історії України НАН України)

текст відгуку

2.

Дем’яненко Андрій Борисович, викладач кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Історичні, політико-ідеологічні, соціокультурні і ментальні виміри європейської дійсності другої половини 70-х років ХХ ст. – першого десятиліття ХХІ ст. у творах Олександра Зінов’єва

текст дисертації

текст автореферату

Лисенко Олександр Євгенович, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни (Інститут історії України НАН України)

кандидатська,

07.00.07 – історія науки й техніки

16 червня 2017 р.

о 13.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Бевз Тетяна Анатоліївна, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України)

текст відгуку

Білоцерківська Алла Сергіївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник сектору наукознавства Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України)

текст відгуку