ОГОЛОШЕННЯ

1грудня 2017 року об 11.00 годині

в конференц-залі В.О.Сухомлинського відбудеться засідання

спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01

Порядок денний:

1Захист дисертації Маньковської Руслани Вікторівни«Музейна справа в Україні: теоретичні, практичні та антропологічні виміри історичного досвіду (1920-і рр. – початок ХХІ ст.)», поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий консультант – Даниленко Віктор Михайловиччлен-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України другої половини XX століття (Інститут історії України НАН України).

Офіційний опонент –Гаврилюк Світлана Віталіївна, доктор історичних наук, професор,проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи та рекрутації (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОН України).

Офіційний опонент – Ігнатенко Марина Миколаївна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України).

Офіційний опонент – Романюк Іван Миронович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії та культури України (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського МОН України).

2. Інші питання

 

 

п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи,посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1.

Маньковська Руслана Вікторівна, старший науковий співробітник відділу історії України другої половини ХХ ст. Інституту історії України НАН УкраїниМузейна справа в Україні: теоретичні, практичні та антропологічні виміри історичного досвіду (1920-і рр. – початок ХХІ ст.)

текст дисертації 

 

текст автореферату

Даниленко Віктор Михайлович, член-кореспондент НАН України,доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України другої половини XX століття(Інститут історії України НАН України)докторська,

07.00.01 – історія України

1 грудня 2017 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-залаімені В.О. Сухомлинського

Гаврилюк Світлана Віталіївна, доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи та рекрутації(Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОН України)

текст відгуку 

 

Ігнатенко Марина Миколаївна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України)

текст відгуку 

 

Романюк Іван Миронович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії та культури України(Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського МОН України)

текст відгуку