ОГОЛОШЕННЯ

16березня 2018 року об 11.00 годині

в конференц-залі В.О.Сухомлинського відбудеться засідання

спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01

Порядок денний:

  1. 1. Захист дисертації Ящука Віталія Юрійовича «Діяльність професора В.В. Скопецького у галузі вітчизняної кібернетичної науки (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки.

Науковий керівник – Коцур Анатолій Петрович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри етнології та краєзнавства (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент – Ріжняк Ренат Ярославович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри математики, декан фізико-математичного факультету (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОН України)

Офіційний опонент – Костюк Майя Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін (Уманський національний університет садівництва МОН України)

2. Інші питання

№ п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1.

Ящук Віталій Юрійович,аспірант ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН УкраїниДіяльність професора В.В. Скопецького у галузі вітчизняної кібернетичної науки (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)

текст дисертації 

 

текст автореферату

Коцур Анатолій Петрович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри етнології та краєзнавства (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)кандидатська,

07.00.07 – історія науки й техніки

16 березня 2018 рокуоб 11.00 годині

за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Ріжняк Ренат Ярославович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри математики, декан фізико-математичного факультету (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОН України)

текст відгуку 

 

Костюк Майя Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін (Уманський національний університет садівництва МОН України)

текст відгуку 

2.