Спеціалізована вчена рада Д 27.053.01 функціонує з 2006 року. Згідно з Наказом МОН України від 22.12.2016 № 1604 спеціалізована вчена рада Д 27.053.01 продовжує свою діяльність за двома спеціальностями:
07.00.01 – історія України;
07.00.07 – історія науки й техніки

КЕРІВНИЦТВО

ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ РАДИ

Молоткіна Валентина Костянтинівна 

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії і культури України,

 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.01

Голова ради 

ЗАСТУПНИК ТА УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

Коцур Віктор Петрович

доктор історичних наук, професор кафедри історії і культури України, дійсний член НАПН України, ректор,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.07

Заступник голови ради 

Глоба Ольга Федорівна

кандидат історичних наук, доцент кафедри біології та методики навчання,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.07

Учений секретар ради 

ЧЛЕНИ РАДИ

Говоровська Ольга Олександрівна – доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри управління та моніторингу якості освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.01;

Гончаренко Олексій Миколайович – доктор історичних наук, професор, декан природничо-технологічного факультету, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.01;

Демуз Інна Олександрівна – доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри документознавства, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, спеціальність 07.00.07;

Дем’яненко Борис Леонідович – доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.01;

Довжук Ігор Володимирович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри документознавства, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.01;

Ігнатенко Марина Миколаївна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.07;

Капелюшний Валерій Петрович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри етнології та краєзнавства Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.01;

Коцур Надія Іванівна  – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.07;

Куйбіда Віктор Віталійович – доктор історичних наук, професор, декан факультету фізичного виховання, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.07;

Курок Олександр Іванович – доктор історичних наук, професор, ректор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, спеціальність 07.00.07;

Кучер Володимир Іванович – доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної аграрної академії наук України, спеціальність 07.00.01;

Літвінов Олександр Павлович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри організації міжнародних перевезень і логістики, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», спеціальність 07.00.07;

Любовець Олена Миколаївна – доктор історичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», спеціальність 07.00.01;

Ріжняк Ренат Ярославович – доктор історичних наук, професор, декан фізико-математичного факультету, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 07.00.07;

Січкаренко Галина Геннадіївна – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри документознавства, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.01;

Шевчук Василь Петрович – доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник науково-методичного центру, Національний університет оборони України Міністерства оборони України, спеціальність 07.00.01.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30.

+38 (04567) 5-63-94

 phpdu.edu@gmail.com