Соціально-гуманітарний відділ – окремий структурний підрозділ університету. У своїй діяльності соціально-гуманітарний відділ керується Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Статутом університету, Колективним договором, Правилами внутрішнього розпорядку, інструктивними документами по соціальній і виховній роботі, іншими нормативними актами, наказами та листами Міністерства освіти і науки України, наказами та розпорядженнями ректора.

Основними завданнями соціально-гуманітарного відділу є: впровадження в університеті єдиної системи гуманітарної освіти і виховання студентів, формування гуманістичної моделі фахівця нового типу; визначення мети та пріоритетних напрямків виховної роботи в університеті та критеріїв її якості; соціальний супровід студентів-сиріт, студентів-інвалідів, студентів позбавлених батьківського піклування; організація та методичне забезпечення позанавчального процесу в університеті; створення підгрунтя та координація роботи формальних та неформальних молодіжних об’єднань; створення умов для розширення міжнародних контактів університету; координація роботи волонтерського руху університету.

Функціями соціально-гуманітарного відділу є: організація на належному рівні та керівництво виховним процесом в університеті; оперативне керівництво діяльністю деканатів щодо забезпечення виконання планів виховної роботи; розробка системи організаційних та методичних заходів (постійно діючий семінар кураторів, методичні семінари, «круглі столи», тощо), спрямованих на вивчення і поширення досвіду роботи кращих кураторів, керівників гуртків, студій, заступників деканів факультетів з виховної роботи; встановлення і розвиток зв’язків з іншими ВНЗ України, іноземним держав, міжнародними організаціями і фондами, громадськими організаціями, міськими органами управління та ЗМІ; організація і проведення роботи щодо забезпечення належних матеріальних та побутових умов, дозвілля студентам-сиротам, студентам-інвалідам, студентам позбавленим батьківського піклування; підготовка проектів наказів на соціальні виплати пільговим категоріям студентів; контроль за дотриманням студентами Правил внутрішнього розпорядку проживання в гуртожитку; співпраця з профспілковим комітетом університету, студентською радою, радами гуртожитків щодо нагородження студентів та викладачів за активну участь у виховному процесі, стягнення за порушення студентами громадського порядку та норм поведінки в університеті та за його межами; участь у програмах двостороннього та багатостороннього обміну студентами та аспірантами; організація і контроль за проведенням загальноуніверситетських заходів; надання організаційно-методичної допомоги структурним підрозділам у проведення виховної, концертно-розважальної, фізкультурно-масової та позанавчальної роботи та організація концертно-розважальної діяльності, мистецьких виставок, творчих вечорів тощо; забезпечення технічним оснащенням масових заходів, які проводяться в університеті; координація роботи творчих колективів університету; організація дозвілля студентів, викладачів та співробітників університету; організація гуртків, студій з метою особистісного творчого зростання студентів у позанавчальний час; координація органів студентського самоврядування.

Соціально-гуманітарний відділ має право: перевіряти і контролювати дотримання у гуртожитках та на території вузу Правил внутрішнього розпорядку; одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів університету необхідні дані та документи з питань, що належать до компетенції відділу; вносити керівництву установи пропозиції з питань удосконалення роботи відділу; давати роз’яснення, рекомендації, вказівки, що входять до компетенції відділу; вносити пропозиції щодо заохочення за успіхи в роботі та застосування заходів дисциплінарного впливу за порушення трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку.

Соціально-гуманітарний відділ несе колективну відповідальність за: невиконання основних завдань і функцій; достовірність інформації та своєчасну підготовку відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції відділу; організацію виховної роботи в університеті, виконання планів виховної роботи; забезпечення належних матеріальних та побутових умов, дозвілля студентам-сиротам, студентам-інвалідам, студентам позбавленим батьківського піклування; належний рівень проведення загальноуніверситетських заходів.

Соціально-гуманітарний відділ для реалізації завдань і функцій взаємодіє з усіма структурними підрозділами університету.

КЕРІВНИЦТВО

Іващенко Андрій Володимирович
кандидат педагогічних наук, доцент
Керівник соціально-гуманітарного відділу

Міранович Владислав Дмитрович
куратор «Центру молодіжних ініціатив», тренер відкритої програми «Школа лідера»,
координатор програм «СтудПрайс» та «Кубок ректора з КВН»

Керівник студентського бюро відділу

Руденко Наталія Григорівна
Фахівець у сфері соціальної роботи зі студентами пільгових категорій

Провідний фахівець відділу

Молоткін Олександр Юрійович
Керівник телевізійної студії, режисер-постановник масових заходів

Провідний фахівець відділу

Сокол Віктор Григорович
Фотокореспондент університету

Фахівець І категорії відділу

Лотоцький Тарас Володимирович
Звукорежисер, інженер з ремонту концертного та мультимедійного обладнання

Фахівець ІІ категорії відділу

Крикун Віталій Анатолійович
Світлорежисер, обслуговування мультимедійним обладнанням, керівник кіноклубу

Фахівець ІІ категорії відділу

Стеценко Алла Іванівна
Здійснює контроль за дотриманням Правил внутрішнього розпорядку проживання в гуртожитках

Фахівець відділу

Петрова Анастасія Анатоліївна
Керівник вокальної студії «Singwell»

Фахівець відділу

Науменко Ольга Михайлівна
Редактор газети університетської газети «Педагогічні обрії»

Фахівець відділу

ГРАФІК РОБОТИ

Пн. – Пт. – 900–1700
Сб. – Нд. – вихідний

Обідня перерва:  –

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, копус № 2, ауд. 209.

+38 (04567) 5-29-67

 socgum_phdpu@ukr.net

Facebook