– доктор філософських наук, доцент Бех Юлія Володимирівна, доцент кафедри управління та євроінтеграції Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова МОН України, спеціальність 09.00.03.

– кандидат філософських наук, доцент  Бова Віта Володимирівна, доцент кафедри філософії ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки України, спеціальність 09.00.03;

– доктор філософських наук, професор Вашкевич Віктор Миколайович, професор кафедри професор кафедри методології науки і міжнародної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Міністерства освіти і науки України, спеціальність 09.00.03;

– доктор філософських наук, доцент Гаєвська Оксана Борисівна, професор кафедри філософії ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки України, спеціальність 09.00.03;

– Доктор політичних наук, професор Дем’яненко Борис Леонідович, декан історичного факультету, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки України, спеціальність 09.00.03;

– кандидат філософських наук, доцент Кравченко Олена Петрівна, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Міжрегіональної академії управління персоналом Міністерства освіти і науки України, спеціальність 09.00.03;

– кандидат філософських наук, доцент Левченко Леся Юріївна, доцент кафедри філософії ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки України, спеціальність 09.00.03;

– доктор філософських наук, професор Полисаєв Олександр Павлович,професор,завідувач кафедри соціології та соціальних технологій Національного авіаційного університету Міністерства освіти і науки України, спеціальність 09.00.03;

– кандидат філософських наук, доцент Рик Сергій Миколайович, доцент кафедри філософії, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки України, спеціальність 09.00.03;

– кандидат філософських наук Свириденко Денис Борисович, докторант кафедри соціальної філософії та філософії освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Міністерства освіти і науки України, спеціальність 09.00.03;

доктор філософських наук, професор Стадник Микола Миколайович, професор кафедри філософії ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки України, спеціальність 09.00.03;

– кандидат філософських наук, доцент Харченко Лариса Миколаївна, доцент кафедри філософії ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки України, спеціальність 09.00.03.