Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – сучасний регіональний заклад вищої освіти, діяльність якого базується на глибоких багатовікових традиціях розвитку освіти Переяславщини і відповідає сучасним вимогам інформаційного суспільства, кращим зразкам вітчизняної вищої школи.

Сьогодні університет системно модернізується шляхом оновлення матеріально-технічної та навчально-лабораторної баз, застосування сучасних інформаційних технологій, модульного навчального середовища, формування потужного науково-методичного супроводу освітнього процесу.

ніверситет розпочав свою діяльність 23 червня 1986 р. як Переяслав-Хмельницький філіал Київського державного педагогічного інститут ім. О. М. Горького. Постановою Кабінету Міністрів України № 949 від 24 листопада 1993 р. на базі Переяслав-Хмельницького філіалу Українського державного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова був створений Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут, якому в 1994 р. присвоєно ім’я Г. С. Сковороди та у 2000 р. рішенням ДАК визнано акредитованим за III рівнем акредитації. Розпорядженням Кабінету Міністрів України у 2002 р. на базі інституту створено Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, який у 2004 р. та 2010 р. акредитовано за IV рівнем акредитації.

Герб університету

Герб ПХДПУ імені Григорія Сковороди

Герби колегіальних органів

Ректорат ПХДПУ імені Григорія Сковороди
Вчена рада ПХДПУ імені Григорія Сковороди
Трудовий колектив ПХДПУ імені Григорія Сковороди

Герби факультетів

ПФ (кв)
ПТФ (кв)
СІФ (кв)
ФФВ (кв)
ФФ (кв)
ФГФ (кв)