МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав –Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

Н А К А З

25.01.2016р.                                                                                            №10

Про організаційне забезпечення формування

освітньо-професійних програм та навчальних планів

         Відповідно наказу від 30.12.2015 № 242 «Про розробку освітньо-професійних програм» та рішення ректорату від 12.01.2016р.

НАКАЗУЮ:

 1. Деканам факультетів, завідувачам кафедр та відділенням післядипломної освіти забезпечити презентацію освітньо-професійних програм підготовки фахівців освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» на засіданнях ректоратів, відповідно графіка:

1 лютого 2016р.

1. Педагогічний факультет

2. Факультет педагогіки і психології

3. Фінансово-гуманітарний факультет

4. Історичний факультет

8 лютого 2016р.

1. Філологічний факультет

2. Відділення післядипломної освіти

3. Природничо-технологічний факультет

4. Факультет фізичного виховання

 1. Деканам факультетів та завідувачу відділенням післядипломної освіти подати освітньо-професійні програми на погодження до навчально-методичної ради університету до 10 лютого 2016р.
 2. Голові навчально-методичної ради університету (Шапран О.І.) розглянути проекти освітньо-професійних програм та погодити їх до 20 лютого 2016р.
 3. Керівнику навчально-виробничого відділу (Брехунцю А.І.) внести узгоджені освітньо-професійні програми на розгляд вченої ради університету до 29 лютого 2016р.
 4. Деканам факультетів розробити та сформувати навчальні плани на підставі освітньо-професійних програм за кожною спеціальністю та спеціалізацією до 14 березня 2016р.
 5. Голові навчально-методичної радиуніверситету (Шапран О.І.) забезпечити погодження навчальних планів радою до 28 березня 2016р.
 6. Керівнику навчально-виробничого відділу (Брехунцю А.І.) забезпечити внесення навчальних планів на затвердження вченою радою університету до 1 квітня 2016р.
 7. Деканам факультетів забезпечити розробку та формування робочих навчальних планів на 2016/2017 навчальний рік до 11 квітня 2016р.
 8. Керівнику навчально-виробничого відділу (Брехунцю А.І.) забезпечити погодження робочих навчальних планів ректором університету до 25 квітня 2016р.
 9. Деканам факультетів забезпечити кафедри університету витягами з робочих навчальних планів з метою попереднього планування навчального навантаження професорсько-викладацького складу до 16 травня 2016р.
 10. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора В.Ф.Хомича.

Ректор                                                                                            В.П.Коцур