1. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі IV Правил прийому, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

2. Вступник, який за результатами конкурсного відбору рекомендований до зарахування на навчання за відповідним пріоритетом, із зазначених в його заявах, до закінчення строку конкурсного відбору на навчання осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, зобов’язаний подати оригінали документів.

 

Списки рекомендованих за напрямами підготовки денної форми навчання

 

Списки рекомендованих за напрямами підготовки заочної форми навчання

 

Списки осіб, рекомендованих до зарахування, що вступають на відділення післядипломної освіти для перепідготовки з метою здобуття освітнього рівня спеціаліста на основі ступеня спеціаліста, магістра, здобутого за іншою спеціальністю

 

НАКАЗИ НА ЗАРАХУВАННЯ (ПЕРЕЙТИ)

 

Засідання приймальної комісії