Правила прийому

до ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університетімені Григорія Сковороди”

у 2017 (зі змінами)

 

ДОДАТКИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

 

 Додаток 1.

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання Державний вищий навчальний заклад “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

 

 Додаток 2. 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)  Державний вищий навчальний заклад “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

 

 Додаток 3.

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра Державний вищий навчальний заклад “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

 

 Додаток 4.

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра Державний вищий навчальний заклад “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

 

Додаток 5. 

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році

 

Додаток 6. 

Правила прийому до аспірантури ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький  державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» в 2017 році.

 

Додаток 7. 

Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора науку ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

 

Додаток 8. 

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200

 

Додаток 9.

 

 Додаток 10.

Положення про студентський гуртожиток

 

 

 

Положення про приймальну комісію ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”