№ з/п

Тема

конференції

(семінару)

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон, е-mail

Місто

та термін

проведення

Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

1

2

3

4

5

6

І. Міжнародні конференції

1.1

ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туристсько-краєзнавчої роботи в закладах освіти»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Київська обл.,

м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-46-44, 5-63-95

phdpu.edu@gmail.com

м. Переяслав-Хмельницький,

14-15 квітня

2016 року

120

Міністерство освіти і науки України; Український філіал міжнародної академії дитячо-юнацького туризму і краєзнавства; Асоціація навчальних закладів України туристського і готельного профілю; Газета «Краєзнавство, географія, туризм»

1.2

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Київська обл.,

м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-46-44, 5-66-71

phdpu.edu@gmail.com

м. Переяслав-Хмельницький,

28-29 квітня

2016 року

280

Міністерство освіти і науки України; ДУ «Інституту економіки та прогнозування НАН України»; ГНУ «Научно-исследовательский экономический інститут Министерства экономики Республики Беларусь» (Минск, Беларусь); Вітебський державний технологічний університет (Білорусь); Університет імені Миколи Коперника (Торунь, Польща); УО «Білоруський державний економічний університет» (Мінськ, Білорусь); Литовський едукологічний університет (Вільнюс, Литва); Санкт-Петербурзький державний університет сервісу і економіки (Санкт-Петербург, Російська Федерація); ГУ «Центр исследований и статистики науки» (Москва, Российская Федерация); Київський національний економічний університет імені  Вадима Гетьмана; Київський національний торговельно-економічний університет

1.3

Міжнародна наукова конференція

«ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» в стратегіях освітнього простору ХХІ ст.»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Київська обл.,

м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-46-44

phdpu.edu@gmail.com

м. Переяслав-Хмельницький,

19-20 травня

2016 року

150

Міністерство освіти і науки України; НАПН України; Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

1.4

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми нумізматики в системі спеціальних галузей історичної науки»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Київська обл.,

м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-46-44, 5-17-13

phdpu.edu@gmail.com

м. Переяслав-Хмельницький,

2-3 червня

2016 року

120

Міністерство освіти і науки України; Інститут історії України НАН України; Національний музей історії України НАН України; Кіровоградський національний технічний університет; Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»; Польське нумізматичне товариство (м.Варшава)

1.5.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Київська обл.,

м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-46-44

phdpu.edu@gmail.com

м. Переяслав-Хмельницький

6-7 жовтня

2016 року

150

Міністерство світи і науки України; НАПН України; ЗО «Брестський державний університет імені О.С. Пушкіна» (Білорусь);

Євразійський національний університет імені Л.М. Гумільова (Казахстан); Молдавський державний університет (Молдова); Західночеський університет (Чехія)

1.6

ХІМіжнародна науково-практична конференція «Психолінгвістика в сучасному світі»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Київська обл.,

м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-46-44, 5-87-92

phdpu.edu@gmail.com

м. Переяслав-Хмельницький,

20-21 жовтня

2016 року

150

Міністерство освіти і науки України; Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України;Інститут мовознавства Російської Академії наук;Ризька Академія педагогіки і управління освітою (Латвія); Українська асоціація психолінгвістів

ІІ. Інтернет-конференції

2.1

І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

«Сучасні проблеми політичної системи України»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Київська обл.,

м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-46-44, 5-38-85

phdpu.edu@gmail.com

м. Переяслав-Хмельницький,

4-5 лютого

2016 року

100

Міністерство освіти і науки України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України

2.2

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Розвиток ключових компетентностей майбутніх учителів у процесі професійної підготовки»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Київська обл.,

м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-87-92, 5-46-44

phdpu.edu@gmail.com

м. Переяслав-Хмельницький,

29 лютого

2016 року

100

Міністерство освіти і науки України; НАПН України

2.3

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Київська обл.,

м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-46-44, 5-36-90

phdpu.edu@gmail.com

м. Переяслав-Хмельницький,

15-16 березня

2016 року

120

Міністерство освіти і науки України; Інститут мистецтв Адигейського національного університету (Російська Федерація); Південно-західний університет імені Неофіта Рильського (Болгарія); Державний педагогічний університет імені Іона Крянге (Молдова); Державний педагогічний інститут Туркменістану

2.4

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Професійна освіта в Україні та світі в контексті імплементації Закону України «Про вищу освіту»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Київська обл.,

м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-46-44, 5-66-71

phdpu.edu@gmail.com

м. Переяслав-Хмельницький,

26-27 травня

2015 року

100

Міністерство освіти і науки України; Відділення вищої освіти НАПН України; Інститут модернізації змісту освіти МОН України; Шяуляйська державна колегія Міністерства науки і освіти Литви; Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського; Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

2.5

VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ ст.: сучасний стан, проблеми та перспективи»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Київська обл.,

м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-46-44

phdpu.edu@gmail.com

м. Переяслав-Хмельницький,

29-30 вересня

2016 року

120

Міністерство освіти і науки України; Європейська Асоціація наук з безпеки (Польща); Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності; Міжнародна Академія культури безпеки, екології і здоров’я; Академія безпеки та основ здоров’я; Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва АМН України

ІІІ. Семінари

3.1

Всеукраїнський семінар «Управління якістю освіти: досвід, інновації та перспективи»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Київська обл.,

м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-46-44

phdpu.edu@gmail.com

м. Переяслав-Хмельницький,

23 березня

2016 року

50

Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

3.2

ІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми викладання виконавських дисциплін у педагогічному вузі»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Київська обл.,

м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-46-44, 5-36-90

phdpu.edu@gmail.com

19-20 листопада

2016 року

50

Інститут мистецтв Адигейського національного університету (Російська Федерація); Південно-західний університет імені Неофіта Рильського (Болгарія); Державний педагогічний університет імені Іона Крянге (Молдова); Державний педагогічний інститут Туркменістану

ІV.Форуми

4.1

V Всеукраїнський історико-культурологічний форум «Сікорські читання»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Київська обл.,

м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-46-44

phdpu.edu@gmail.com

м. Переяслав-Хмельницький,

13 жовтня

2016 року

80

Міністерство освіти і науки України;

Спілка краєзнавців України; Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»