Аспірантура у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» функціонує з  1995 року, постійнодіюча аспірантура:

 • з 1997 року за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії;
 • з 1998 року – 07.00.01 – історія України, 13.00.02 – теорія та методика фізичного виховання;
 • з 2000 року – 25.00.05 – галузеве управління (разова);
 • з 2002 року – 10.01.01 – українська література, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;
 • з 2003 року – 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова), 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;
 • з 2004 року – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 08.02.03 – організація управління, планування та регулювання економікою (разова);
 • з 2005 року – 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення (разова), 07.00.07 – історія науки і техніки;
 • з 2007 року – 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література);
 • з 2008 року – 09.00.11 – релігієзнавство (разова), 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (разова);
 • з 2011 року – 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні
 • з 2014 року – 10.02.01 – українська мова;
 • з 2015 року – 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Відповідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року №1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» з 2016 року аспірантура здійснює підготовку докторів філософії за 11 спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки, 014 Середня освіта (українська мова і література), 015 Професійна освіта, 017 Фізична культура і спорт, 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 035 Філологія, 051 Економіка, 053 Психологія, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування

   У 2007 році в університеті було відкрито докторантуру за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література) (разова),

 • З 2009 року – 10.01.01 – українська література
 • З 2011 року – 07.00.01 – історія України
 • З 2014 року – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

З 2016 року – докторантура здійснює підготовку докторів наук за 4 спеціальностями: 015 Професійна освіта, 032 Історія та археологія, 053 Психологія, 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Навчання в аспірантурі забезпечують 15 кафедр університету. З метою подальшої інтеграції освіти і науки, розвитку академічної мобільності, розширено взаємодію нашого університету з вищими навчальними закладами МОН України, науковими установами НАН України та НАПН України. З 1999 на початок 2018 року захищено 384 кандидатських і 27 докторських дисертацій.

Навчальний процес в аспірантурі і докторантурі забезпечує професорсько-викладацький склад з 58 докторів наук, професорів, провідних фахівців з відповідних галузей знань.

При університеті відкриті спеціалізовані вчені ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: 07.00.01 – історія України і 07.00.07 – історія науки і техніки; кандидатських дисертацій за спеціальностями: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит та 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності); 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії, 13.00.01 – загальна педагогіка і історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 19.00.07‑ педагогічна та вікова психологія.

КЕРІВНИЦТВО

Розсоха А.П.

Розсоха Антоніна Павлівна

кандидат педагогічних наук, професор

Завідувач відділу аспірантури та докторантури

ФАХІВЦІ

Бережна Л.В.

Бережна Людмила Валентинівна

старший викладач

Провідний фахівець відділу 

Ковальчук Я.А.

Ковальчук Ярослава Артурівна

Фахівець відділу 

ГРАФІК РОБОТИ

Пн. – Пт. – 830–1700
Сб. – Нд. – вихідний

Обідня перерва: 1230–1300

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 1, поверх № 1, ауд. 119.

+38 (04567) 5-15-13

 asp_phdpu@ukr.net

Facebook