Соціально-гуманітарний відділ – окремий структурний підрозділ університету. У своїй діяльності соціально-гуманітарний відділ керується Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Статутом університету, Колективним договором, Правилами внутрішнього розпорядку, інструктивними документами по соціальній і виховній роботі, іншими нормативними актами, наказами та листами Міністерства освіти і науки України, наказами та розпорядженнями ректора.

Основними завданнями соціально-гуманітарного відділу є: впровадження в університеті єдиної системи гуманітарної освіти і виховання студентів, формування гуманістичної моделі фахівця нового типу; визначення мети та пріоритетних напрямків виховної роботи в університеті та критеріїв її якості; соціальний супровід студентів-сиріт, студентів-інвалідів, студентів позбавлених батьківського піклування; організація та методичне забезпечення позанавчального процесу в університеті; створення підгрунтя та координація роботи формальних та неформальних молодіжних об’єднань; створення умов для розширення міжнародних контактів університету; координація роботи волонтерського руху університету.

Функціями соціально-гуманітарного відділу є: організація на належному рівні та керівництво виховним процесом в університеті; оперативне керівництво діяльністю деканатів щодо забезпечення виконання планів виховної роботи; розробка системи організаційних та методичних заходів (постійно діючий семінар кураторів, методичні семінари, «круглі столи», тощо), спрямованих на вивчення і поширення досвіду роботи кращих кураторів, керівників гуртків, студій, заступників деканів факультетів з виховної роботи; встановлення і розвиток зв’язків з іншими ВНЗ України, іноземним держав, міжнародними організаціями і фондами, громадськими організаціями, міськими органами управління та ЗМІ; організація і проведення роботи щодо забезпечення належних матеріальних та побутових умов, дозвілля студентам-сиротам, студентам-інвалідам, студентам позбавленим батьківського піклування; підготовка проектів наказів на соціальні виплати пільговим категоріям студентів; контроль за дотриманням студентами Правил внутрішнього розпорядку проживання в гуртожитку; співпраця з профспілковим комітетом університету, студентською радою, радами гуртожитків щодо нагородження студентів та викладачів за активну участь у виховному процесі, стягнення за порушення студентами громадського порядку та норм поведінки в університеті та за його межами; участь у програмах двостороннього та багатостороннього обміну студентами та аспірантами; організація і контроль за проведенням загальноуніверситетських заходів; надання організаційно-методичної допомоги структурним підрозділам у проведення виховної, концертно-розважальної, фізкультурно-масової та позанавчальної роботи та організація концертно-розважальної діяльності, мистецьких виставок, творчих вечорів тощо; забезпечення технічним оснащенням масових заходів, які проводяться в університеті; координація роботи творчих колективів університету; організація дозвілля студентів, викладачів та співробітників університету; організація гуртків, студій з метою особистісного творчого зростання студентів у позанавчальний час; координація органів студентського самоврядування.

Соціально-гуманітарний відділ має право: перевіряти і контролювати дотримання у гуртожитках та на території вузу Правил внутрішнього розпорядку; одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів університету необхідні дані та документи з питань, що належать до компетенції відділу; вносити керівництву установи пропозиції з питань удосконалення роботи відділу; давати роз’яснення, рекомендації, вказівки, що входять до компетенції відділу; вносити пропозиції щодо заохочення за успіхи в роботі та застосування заходів дисциплінарного впливу за порушення трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку.

Соціально-гуманітарний відділ несе колективну відповідальність за: невиконання основних завдань і функцій; достовірність інформації та своєчасну підготовку відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції відділу; організацію виховної роботи в університеті, виконання планів виховної роботи; забезпечення належних матеріальних та побутових умов, дозвілля студентам-сиротам, студентам-інвалідам, студентам позбавленим батьківського піклування; належний рівень проведення загальноуніверситетських заходів.

Соціально-гуманітарний відділ для реалізації завдань і функцій взаємодіє з усіма структурними підрозділами університету.

КЕРІВНИЦТВО

Іващенко Андрій Володимирович
кандидат педагогічних наук, доцент
Керівник соціально-гуманітарного відділу

Міранович Владислав Дмитрович
куратор «Центру молодіжних ініціатив», тренер відкритої програми «Школа лідера»,
координатор програм «СтудПрайс» та «Кубок ректора з КВН»

Керівник студентського бюро відділу

Руденко Наталія Григорівна
Фахівець у сфері соціальної роботи зі студентами пільгових категорій

Провідний фахівець відділу

Молоткін Олександр Юрійович
Керівник телевізійної студії, режисер-постановник масових заходів

Провідний фахівець відділу

Крикун Віталій Анатолійович
Світлорежисер, обслуговування мультимедійним обладнанням, керівник кіноклубу

Фахівець ІІ категорії відділу

Стеценко Алла Іванівна
Здійснює контроль за дотриманням Правил внутрішнього розпорядку проживання в гуртожитках

Фахівець відділу

Петрова Анастасія Анатоліївна
Керівник вокальної студії «Singwell»

Фахівець відділу

ГРАФІК РОБОТИ

Пн. – Пт. – 900–1700
Сб. – Нд. – вихідний

Обідня перерва:  –

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, копус № 2, ауд. 209.

+38 (04567) 5-29-67

 socgum_phdpu@ukr.net

Facebook