Захарченко Алла Василівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Захарченко Алла Василівна

Захарченко А.В.

Захарченко
Анна Василівна

старший викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 5-36-90

art.kafedra@ukr.net

 

Біографічні відомості. Народилась 31.07. 1970 р. с. В.Садки, Шумського району, Тернопільської області

Навчання. Переяслав-Хмельницький філіал КДПІ ім.О. Горького, «вчитель початкових класів і музики»(1987-1994); здобувач при Київському відділі мистецтв АПН України,кандидатська дисертація «Підготовка майбутніх вчителів до керівництва музично-театральною діяльністю учнів початкової школи», науковий керівник доктор педагогічних наук, професор, Отич Олена Миколаївна (2004-2009); ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», факультет післядипломної освіти, «Облік та аудит»(2009-2011).

Робота. Старша піонервожата Кордишівської восьмирічної школи (1987-1988). Вихователь дитячого садка С. Садки, Шумського району (1988-1989). Асистент кафедри музики Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди (1995-1997). Викладач кафедри музики Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди (1997-2003) та музичний керівник садка «Золотий ключик». Доцент кафедри музики Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди (2003-2004). Заступник декана історичного факультету з виховної роботи (2004-2006). З 2007 року провідний фахівець соціально-гуманітарного відділу, керівник вокальної студії «Гармонія» та викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання. З 2010 року старший  викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання при ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Суспільно-громадська діяльність. 

Коло наукових інтересів.

Наукове керівництво.

Основні наукові праці. Інформація про діяльність науково-педагогічного працівника Захарченко А.В.

 1. Захарченко А.В. Методичні рекомендації майбутнім учителям музики щодо охорони дитячого голосу на заняттях із сольного співу/А.В.Захарченко//Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – вип. 30 –С.137-141
 2. Захарченко А.В. Формування професійної майстерності майбутніх вчителів музики у процесі виконавської діяльності/А.В.Захарченко//Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – вип. 32 – (0.45 д.а)
 3. Захарченко А.В. Музично-виконавська діяльність як складова професійної майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва. Збірник «Педагогічна освіта: теорія і практика» випуск 26 (1-2019) м. Кам’янець-Подільський, 2019
 4. Захарченко А.В. Главное о детском голосе на занятиях вокала

Концепт. – 2014. –  № 7(июль). – АRT 14049. – 0,6 п.л. – URL: http://e-koncept.ru/2014/14049.htm.-Гос.рег.Эл № ФС 77-49965. – ISSN 2304-12X.   г. Киров.

 1. Захарченко А.В. Роль вокально-інструментальної діяльності у становленні професійної майстерності майбутніх учителів музики . / А. В.Захарченко // Сборник научных докладов. Pedagogika. Наука вчера, сегодня, завтра. Варшава. (30. 05. 2015 – 31. 05. 2015). Часть 3/1. –  136 с. (С. 43-47).
 2. Захарченко А.В. Поняття музичного сприймання в теорії та історії музично-естетичного виховання в студентів // Zbior raportow naukowych ,,Pedagogika. Nauka wczoraj,dzis,jutro.,, (30.05.2016. – 31.05.2016) – Warszawa: Wydawca: Sp.z.o.o. «Diamond trading tour», 2016. – 136 str. (С. 70-75).
 3. Захарченко А.В. Вплив музичного сприймання на естетичний розвиток майбутнього вчителя музики//Monografia pokonferencyjna, Science, Research, Develoment #3 (30.03.2018 – 31.03.2018) – Голандія с.6-13
 4. Захарченко А.В. Формування вокальних навичок учнів початкових класів на уроках музичного мистецтва//Monografia pokonferencyjna, Science, Research, Develoment #3 (30.05.2019 – 31.05.2019) – Сербія с.69-74
 5. Захарченко А.В. Вплив музики на розвиток музичного сприймання майбутнього вчителя музики. Регіональні культурні мистецькі та освітні практики: Матеріали IV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. (м. Переяслав-Хмельницький, 9-10 березня 2017 року).
 6. Захарченко А.В. Підготовка майбутніх учителів до музично-творчого розвитку учнів початкової школи. Регіональні культурні мистецькі та освітні практики: Матеріали V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. (м. Ніжин, 14-15 березня 2018 року).
 7. Учасник Всеукраїнського Круглого столу «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики» в межах VІ Міжнародної електронної науково-практичної конференції «Теорія і практика дистанційного навчання в освіті» 29 жовтня 2015 р.
 1. Захарченко А.В. Негативний вплив тютюнопаління на голосові складки під час заняття вокалом у студентів І курсу ВНЗ/ V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція « Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ століття: сучасний стан , проблеми та перспективи» 24-25 вересня 2015 р. м. Переяслав-Хмельницький
 2. Участь у IV міжнародному конгресі зі спеціальності педагогіка і психологія «Педагог в інклюзивному просторі: траєкторія фахової само актуалізації». 08.11.2018
 3. Участь у І Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Технології STEAM-освіти на допомогу в новій Українській школі». 22.11.2018
 4. Участь у ІІІ Всеукраїнській електронній науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». 27.09.2018 року

Навчальні дисципліни: Постановка голосу, Вокальний ансамбль, Основний музичний інструмент, Постановка дитячого музичного спектаклю, Історія музичної педагогіки, Педагогічні технології музичного виховання.

1.Почесна грамота Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім.Г.С.Сковороди за активну участь в художній самодіяльності (1997).

2.Почесна грамота Міністерства освіти і науки України Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім.Г.С.Сковороди за сумлінну працю (2002).

3.Почесна грамота Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за активну участь у громадському житті університету (2003).

4.Почесна грамота Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за вагомі досягнення у професійній діяльності, сумлінну працю (2005).

5.Подяка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за активну участь у науково-практичних конференціях (2006).

6.Почесна грамота ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за багаторічну сумлінну працю (2007).

7.Почесна грамота Міського голови м. Переяслав-Хмельницький за особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів (2009).

8.Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за творчу організаторську роботу у Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади-2010» (м.Київ).

9.Подяка ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за всебічну підтримку молодіжних ініціатив (2010).

10.Почесний диплом Міністерства освіти і науки України за вагомий творчий внесок у розвиток освітніх інновацій та участь у ІІ Міжнародній виставці «Інноватика в освіті України»(м.Київ-2010).

11.Лист-подяка Міського голови м. Переяслав-Хмельницький за сумлінну діяльність у волонтерському русі (2012).

12.Подяка ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за підготовку лауреата Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй»(2013).

13.Диплом ЮНЕСКО Молдови за активну роботу в організаційному комітеті Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй»(2013).

14.Грамота ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу, професійну майстерність (2014).

15.Грамота Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького за підготовку учасника  Всеукраїнській студентській Олімпіаді з напряму «Музичне мистецтво».

16.Диплом за активну роботу в організаційному комітеті Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» (2015 – 2019).

Перейти до вмісту