Заболотна Тетяна Валентинівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Заболотна Тетяна Валентинівна

Заболотня Т.В.

Заболотна
Тетяна Валентинівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання 

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

кабінет № 309
(приміщення факультету)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 7-19-99
 taniazab@gmail.com

Біографічні відомостіНародилася 15 лютого 1972 р. у місті Києві.

НавчанняУ 1989 році закінчила середню школу № 5 міста Переяслав-Хмельницький Київської області. У 1990 р. вступила на філологічний факультет Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту, який закінчила у 1994 р.

Із 2001 по 2004 рр. навчалася в аспірантурі Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди. У 2006 році захистила у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка кандидатську дисертацію за темою «Епістолярна спадщина Володимира Винниченка: адресування і стиль». У 2008 році присвоєно вчене звання доцента.

У 2020 році пройшла стажування на кафедрі англійської філології та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології «Класичного приватного університету»

Робота. Із 1994 по 2000 рр. працювала учителем англійської мови у ЗОШ №5 м. Переяслав-Хмельницького. З 2003 року працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання при ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

Суспільно-громадська діяльність. Член Асоціації українських германістів, IATEFL Ukraine  (Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної).

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів входять: порівняльно-історичне мовознавство, зіставне мовознавство, фразеологія англійської та української мов.  Лінгвокраїнознавчий підхід до вивчення мови і мовних явищ.

Наукове керівництво. Керує написанням студентами наукових статей, курсових та дипломних робіт.

Основні наукові праці. Автор понад 50 наукових публікацій у фахових та зарубіжних виданнях, а також виданнях, що входять до науково-метричних баз. Автор навчально-методичного посібника із стилістики англійської мови (2016р.) Автор статей у колективній монографії «Поміж мов і культур: Методологічний еклектизм і міждисциплінарність сучасного мовознавства» (2017 рік).

Навчальні дисципліниПрактика усного та писемного мовлення; Стилістика англійської мови; Країнознавство;  Лінгвокраїнознавство; Лексикологія.

Перейти до вмісту