Юрійчук Наталія Дмитрівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Юрійчук Наталія Дмитрівна

Юрійчук
Наталія Дмитрівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

четвер: 10:00-12:00
каб. 304
(ЗСЗО № 7, 3 поверх)

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (093) 925 50 30
nd711@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася у місті Переяславі-Хмельницькому на Київщині.

Навчання. Після закінчення у 1992 році ЗОШ №1 вступила до Переяслав-Хмельницького філіалу КДПУ ім. М. П. Драгоманова. У 1997 році з відзнакою закінчила Переяслав-Хмельницький державний педінститут ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю «Українська мова та література».

Із 1997 по 2000 рр. навчалася в аспірантурі Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Г. С. Сковороди.

У 2001 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту педагогіки АПН України захистила дисертацію на тему: «Система роботи над діловим мовленням на уроках української мови у 5 -7 класах» за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови. У 2001 році присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

У 2004 р. отримала вчене звання доцента кафедри української мови і методики навчання.

Робота. З 2000 р. – доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Суспільно-громадська діяльність. 

Коло наукових інтересів. Основними проблемами досліджень є: проблеми українського мовознавства, актуальні питання лінгводидактики, про що свідчить низка публікацій.

Наукове керівництво. Керує науковою роботою студентів (курсові, бакалаврські, магістерські роботи). Під її керівництвом студенти беруть участь та посідають призові місця на щорічних Всеукраїнських і Міжнародних мовно-літературних конкурсах.

Основні наукові праці. Науковий доробок складає понад 70 праць, серед яких навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, робочі зошити, статті у фахових виданнях, матеріали доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Навчальні дисципліни: «Українська мова», «Сучасна українська літературна мова», «Проблеми інтелектуальної еволюції української літературної мови», «Практикум з української мови», «Методика навчання української мови в ЗОШ».

За сумлінну працю і вагомі досягнення у професійній діяльності неодноразово нагороджена подяками та грамотами університетського рівня.

Перейти до вмісту