Варивода Катерина Сергіївна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Варивода Катерина Сергіївна

screenshot_2-1-1-250x250

Варивода
Катерина Володимирівна

кандидат історичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

кабінет № 406
(корпус № 1, поверх № 4)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

varyvoda.katarina@gmail.com

Біографічні відомості. Народилась 6 грудня 1990 р. у місті Переяславі-Хмельницькому Київської області.

Навчання. У 2007 році закінчила Переяслав-Хмельницьку ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, відразу ж ставши студенткою Інституту фізичного виховання і природознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

До наукової роботи долучалась ще зі студентських років. Під керівництвом відомого вченого в галузі охорони здоров’я дітей і підлітків, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології Н. І. Коцур проводила дослідження фізіологічних резервів серцево-судинної системи школярів міста Переяслава-Хмельницького. Результати дослідження серцево-судинної системи були узагальнені у науковій роботі «Вплив психоемоційного навантаження сучасних школярів на функціональний стан серцево-судинної системи» (2012 р.), яка посіла призове місце на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка».

За роки навчання К.С. Варивода брала участь у всеукраїнських студентських олімпіадах, неодноразово нагороджувалася почесними грамотами, значком «Відмінник навчання».

У 2012 р. закінчила з відзнакою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію викладача біології.

Упродовж 2012–2015 рр. К.С. Варивода навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки. Під керівництвом доктора історичних наук, професора Н.І. Коцур працювала над дисертаційним дослідженням за темою : «Становлення і розвиток електрофізіології в Україні (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття)». Дисертаційна робота присвячена актуальному питанню вивчення історії вітчизняної електрофізіологічної науки і становить значну наукову й практичну цінність. В дисертації автором розглядається науково-організаційна та педагогічна діяльність українських учених-електрофізіологів В.Я. Данилевського, Б.Ф. Веріго, В.Ю. Чаговця і Д.С. Воронцова, аналізується їх внесок у розвиток вітчизняної електрофізіології, мембранології, нейрофізіології та медицини; формування та подальше піднесення багатьох напрямів як фізіологічної, так і інших наук. Отримані й обґрунтовані в дослідженні результати можуть використовуватись при підготовці узагальнюючих праць з історії України, науки й техніки, фізіології, а також спецкурсів і нормативного курсу історії науки й техніки для студентів вищих навчальних закладів як медичного, так і педагогічного, природничого та історичного профілів.

28 листопада 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» К.С. Варивода захистила дисертацію «Становлення і розвиток електрофізіології в Україні (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття)». За рішенням президії Вищої атестаційної комісії України у травні 2016 р. К.С. Вариводі присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.

Робота. У 2013 р. К.С. Варивода розпочала науково-педагогічну діяльність на кафедрі медико-біологічних дисциплін і валеології на посаді викладача, забезпечуючи викладання практичних курсів: «Медична географія», «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці» і «Цивільний захист», «Психогігієна», «Методика формування репродуктивного здоров’я учнівської молоді».

Одночасно з науковою та навчально-методичною роботою впродовж 2014–2016 рр. К.С. Варивода займалася науково-дослідною роботою – працювала над виконанням держбюджетної науково-дослідної теми «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді: психолого-педагогічні та медичні аспекти», затвердженої Міністерством освіти і науки України на посаді молодшого наукового співробітника.

З 2016 р. К.С. Варивода працює на кафедрі медико-біологічних дисциплін і валеології старшим викладачем та, за сумісництвом, заступником завідувача кафедри із наукової роботи.

У 2016–2017 рр. К. С. Варивода залучалася до роботи у Київській обласній Малій академії наук учнівської молоді (секція «Валеологія»), як рецензент заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт учнів і член журі ІІ туру.

У 2017 році К.С. Вариводу обрано членом European Association for security (Краків, Польща). У рамках співпраці із Європейською асоціацією наук із безпеки у вересні 2017 р. К.С. Варивода пройшла курси підвищення кваліфікації в галузі науки сек’юритологія.

К. С. Вариводою спільно із Н. І. Коцур було підготовлено матеріали тематичної номінації «Міжнародна діяльність кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології в галузі безпеки життєдіяльності і основ здоров’я дітей, учнівської та студентської молоді в рамках співпраці з європейською асоціацією наук з безпеки (Europe Anassociation for Security – EAS)» для участі у 33-й Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2019». Журі виставкового конкурсу в номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки» удостоїло вищої нагороди – «Гран-прі» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 2019 р. К. С. Варивода працює на кафедрі медико-біологічних дисциплін і валеології на посаді доцента.

Суспільно-громадська діяльність. Впродовж 2020 р. приймала участь в госпдоговірній темі «Біологічне забруднення агроекосистем Центральної України: еколого-валеологічний аспект (На прикладі ПП «Соснова»)» (№ ГД/1-2020).

У 2020 р. за вагомі наукові здобутки К. С. Варивода отримала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених (Додаток 2 до Постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 10 червня 2020 року № 4).

Коло наукових інтересів. Сучасне коло наукових інтересів Вариводи К.С. спрямоване на дослідження питання формування культури безпеки життєдіяльності учнівської і студентської молоді шляхом впровадження здоров’язберігаючих технологій та екологічної освіти в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.

Наукове керівництво. Під керівництвом К.С. Вариводи студентка соціоісторичного факультету (відділення педагогіки та психології) І.В. Панченко, в 2016 році, взяла участь у Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Безпека життєдіяльності» і посіла призове місце.

К. С. Варивода здійснює керівництво у написанні наукових статей студентами різних спеціальностей, дипломних робіт студентами денної і заочної форми навчання за спеціальністю «Середня освіта (Фізична культура)».

Основні наукові праці. Варивода К.С. автор понад 70 наукових праць, присвячених актуальним питанням історії вітчизняної науки і техніки, вікової фізіології, безпеки життєдіяльності, основ здоров’я, охорони праці та цивільного захисту. Серед яких три підручники («Психогігієна» 2018 р., «Охорона праці в галузі» 2019, «Цивільний захист» 2020); два навчально-методичні посібники («Основи безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах», «Основи здоров’я учнів основної школи» 2016 р.), один словник-довідник («Безпека життєдіяльності : словник-довідник»); статті у монографіях («Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології: історична ретроспектива і сучасність (до 30-річчя заснування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)» 2016 р., «Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження: колективна монографія» 2017 р., 2018 р., «Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти» Вип. 1, 2018 р., Вип. 2, 2019 р., Вип. 3, 2020 р.).

Навчальні дисципліни. З 2017 р. К.С. Варивода забезпечує викладання лекційних і практичних курсів «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист», «Анатомія та еволюція нервової системи», «Фітовалеологія», «Педагогічна валеологія», «Психовалеологія», «Медико-біологічні та валеологічні основи планування сім’ї», «Основи педіатрії та гігієни дітей та підлітків».

Урядові нагороди та відзнаки Міністерства освіти і науки України

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (Додаток 2 до Постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 10 червня 2020 року №4)

Нагороди закладів вищої освіти України

Грамота від університету (до дня працівників освіти) 2019 р.

Грамота від університету (до дня працівників освіти) 2016 р.

Медаль Г. С. Сковороди (12.05.2011 р. № 168)

  1. Медаль «Відмінник навчання» (12.05.2011 р.)
Перейти до вмісту