Тимченко Руслана Валеріївна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Тимченко Руслана Валеріївна

IMG_0877

Тимченко
Руслана Валеріївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри документознавства та методики навчання, заступник декана з виробничих питань

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

понеділок: 1200-1400

кабінет № 312
(корпус № 1, поверх № 3)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (063) 934-14-09 (Viber)
tumchenko.ruslana@gmail.com

Біографічні відомості. Народилась 21 березня 1991 р. у місті Переяслав-Хмельницький Київської області.

Навчання. З 1998 по 2008 рр. навчалась у ЗОШ I-III ступенів №1 м. Переяслав-Хмельницький. У 2008 році вступила до ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» на 1 курс фінансово-гуманітарного факультету.

У 2012 році закінчила ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» та здобула кваліфікацію бакалавра з фінансів і кредиту, викладач економіки. Цього ж року (2012) здобула другу базову освіту (заочна форма навчання) з відзнакою в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», за напрямом підготовки «Філологія» та здобула кваліфікацію бакалавра –учитель англійської мови, зарубіжної літератури.

У 2013 році закінчила з відзнакою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів і кредиту, викладача економічних дисциплін ВНЗ.

З 2014 по 2016 рік навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування фахових компетентностей майбутніх магістрів з фінансів і кредиту у процесі вивчення економічних дисциплін».

Робота. Протягом 2013 р. працювала у відділі інформаційних технологій ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

У 2014 році зарахована на посаду викладача кафедри професійної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 2015 року до тепер старший викладач кафедри Документознавства та методики навчання університету Григорія Сковороди в Переяславі.

Виконує обов’язки куратора академічної групи.

Суспільно-громадська діяльність: член громадської Національної спілки краєзнавців України.

Коло наукових інтересів. Методи викладання документознавства, документообіг, наукова термінологія, фінанси, фахові компетентності, професійна освіта, професійна підготовка майбутніх фахівців.

Наукове керівництво.

Основні наукові праці. Інформація про діяльність науково-педагогічного працівника Тимченко Р.В.

 1. Троценко Р. В., Калужинська Ю.В. Історія становлення документу та його еволюція в електронний документ. Молодий вчений. 2015. № 11. С.71-74
 2. Троценко Р. В. Основні принципи організації процесу управління професійної підготовки студентської молоді. Педагогіка в системі гуманітарного знання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 13-14 березня 2015 р.). Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. С. 148-150
 3. Троценко Р.В. Особливості організації освітнього процесу при підготовці фахівців економічний спеціальностей. Освітологічний дискурс : електронне наукове фахове видання. Київ. 2015. № 4 (12). С. 240-247. URL: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/297.
 4. Троценко Р. В. Особливості функціонування механізму ВНЗ при підготовці фахівців. Теоретичні та прикладні аспекти формування компетентності майбутніх фахівців у контексті їхнього професійного розвитку: зб. наук. праць молодих учених та студентів / [голов. ред. І.І. Доброскок]. Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я.М., 2015. Вип. 1. С. 415-421.
 5. Троценко Р. В Формування професійної компетентності майбутніх фінансистів. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка. 2016. Вип. 65. С. 135-140.
 6. Троценко Р. В. Педагогічна система формування спеціалістів з маркетингу для бізнес-асоціацій: посібник. Кіровоград : ККТК, 2016. 142 с.
 7. Троценко Р. В Теоретичні аспекти формування професійної компетентності майбутніх документознавців / Р. В. Троценко // «Соціум. Документ. Комунікація»: зб. наук. праць.. Вип 1. Переяслав-Хмельницький. 2016. С 53-60.
 8. Тимченко Р. В. Формування фахових компетентностей майбутніх магістрів з фінансів і кредиту у процесі вивчення економічних дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Переяслав-Хмельницький, 2018. 257 с.
 9. Тимченко Р. В. Компетентнісний підхід до формування змісту професійної підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей. Пріорітетні шляхи розвитку науки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15-16 червня 2019 р.). Київ: МЦНД, 2019. С. 32-33.
 10. Тимченко Р. В. Особливості класифікації управлінських документів в Україні. Сучасна гуманітаристика. збірник матеріалів XІV Міжнар. наук.-практ.ї інтернет-конф. (9 грудня 2019 р.). Переяслав. 2019. Вип. 14. С. 104-107.
 11. Тимченко Р. В. Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх документознавців у процесі вивчення фахових дисциплін. «Соціум. Документ. Комунікація»: зб. наук. праць. Вип. 35. Переяслав-Хмельницький. 2019.

Навчальні дисципліни:«Стандартизація», «Управлінське документознавство», «Методика професійного навчання: дидактичне проектування, основні технології навчання».

Перейти до вмісту