Троценко Тетяна Юріївна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Троценко Тетяна Юріївна

Троценко Т.Ю.

Троценко
Тетяна Юріївна

заступник завідувача кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту з навчально-виховної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

четвер: 1300-1500

кабінет №108
(корпус № 2, поверх №1)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 kafedra.tmfvis@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 26 квітня 1970 року на Черкащині.

Навчання. В 1987 році закінчила Ліплявську загальноосвітню школу Канівського району, Черкаської області,. З 1987 року по 1991 рік навчалася в Переяслав-Хмельницькому філіалі Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання».

У 2002 р. здобула другу повну вищу освіту за спеціальністю «Фізична культура» у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди.

Протягом 2004-2009 р.р. навчалася в аспірантурі Інституту проблем виховання АПН України м. Києва (без відриву від виробництва).

24 лютого 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Формування моральних якостей учнів 3-4 класів у процессі туристсько-краєзнавчої діяльності» за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. У цьому ж році рішенням президії Вищої атестаційної комісії України було присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук. 8 липня 2012 року рішенням атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри спортивних ігор.

Робота. Загальний педагогічний стаж 29 років, з них 26 років у Переяслав-Хмельницькому державний вищому навчальному закладі імені Григорія Сковороди. Науково-педагогічний стаж – 16 років.

 • з 1993-2003 – старший лаборант навчально-методичної лабораторії «Сучасні технології фізичного виховання та спортивної підготовки дітей і молоді України» кафедри теорії та методики фізичного виховання;
 • з 2003 по 2004 рр. – викладач кафедри фізичного виховання і здорового способу життя;
 • з 2004 по 2014 рр. – викладач, старший викладач, доцент кафедри спортивних дисциплін, ігор та туризму;
 • з 2014 і по даний час – доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, заступник завідувача кафедри ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Суспільно-громадська діяльність. Починаючи з 2014 року є заступником завідувача кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту (2014-2015 – з наукової роботи; 2015 по даний час – з навчальної роботи). Приймаю активну участь в організаційній та виховній роботі університету. В 2004 році займала посаду заступника декана з виховної роботи на факультеті. З 2018 року – заступник декана з виробничих питань на факультеті.

З 2012 року є членом організаційного комітету з проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туристсько-краєзнавчої роботи в закладах освіти», з 2014 року є членом редакційної колегії для публікації матеріалів цієї конференції. Також багато років поспіль є членом організаційного комітету з проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку, спортивних ігор, спортивних дисциплін і туризму закладах освіти».

Беру активну участь у спортивно-масовій роботі університету. Разом з викладачами факультету систематично організовую та приймаю участь у проведенні загальноуніверситетських та факультетських змагань зі спортивних ігор. Багато років була тренером студентської жіночої волейбольної команди «Удар ПХДПУ».

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів належать проблеми фізичної культури у системі загальної освіти дітей шкільного віку, комплексного розвитку особистості учнів в процесі занять фізичними вправами.

Наукове керівництво. Регулярно здійснюю керівництво роботою студентів: із написання курсових і дипломних робіт (бакалаврських і магістерських); підготовки статей та доповідей на студентських конференціях.

З 2012 року здійснюю підготовку студентів до участі у ІІ турі  Всеукраїнської студентської олімпіади ( спеціальність 014 Середня освіта (фізична культура)) та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізичне виховання». Зокрема, в 2018  році було підготовлено призера ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура), (м. Київ).

У 2012 та 2013 рр. році була у складі журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фізичне  виховання», яка проходила в м. Переяслав-Хмельницький.

Основні наукові праці. За час педагогічної діяльності опубліковано понад 50 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

 • Формування моральних якостей учнів 3-4 класів у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності: методичні рекомендації /Т.Ю. Троценко. – К. : Міленіум, 2008. – 75 с.
 • Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав: навчально-методичний посібник /Т.Ю. Троценко, 2012. – 126с.
 • Волейбол (теорія і методика викладання): навчальний посібник / О.О.Борисов, Т.Ю.Троценко, В.В. Погребний. – Київ, 2013. – 557с.
 • Методологія наукового дослідження : метод. рек. для практичних занять / Т.Ю. Троценко, В.Ю. Рубан, В.М. Данилко, Т.П. Кравченко.– Переяслав-Хмельницький ФОП Домбровська Я.М., 2017. – 35 с.
 • Фізична культура і спорт у системі загальної освіти дітей шкільного віку: метод. рек. для практичних занять / Т. Ю. Троценко, В.В.Троценко, О.І Красов. – Переяслав-Хмельницький ФОП Домбровська Я.М., 2017. – 42 с.
 • Психологія фізичного виховання : метод. рек. для практичних занять / В. В. Троценко, Т. П. Кравченко, Т. Ю. Троценко, В. Ю. Рубан. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2017. – 47 с.
 • Загальні вимоги до підготовки магістерської роботи : навч.-метод. посібник / Н. Є Пангелова, Т. Ю. Троценко, О. І. Красов. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2018. – 38 с.
 • Методичні рекомендації з написання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівнів «бакалавр» і «магістр» /Н. Є. Пангелова, Т.Ю. Троценко, О. І. Красов. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я. М., 2018. – 36 с.
 • Троценко Т. Ю. Інноваційні технології у навчальному процесі : метод. рек. для практичних занять / Т.Ю. Троценко, Рубан В.Ю. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2018. – 36 с.

Навчальні дисципліни: «Теорія і методика фізичного виховання», «Основи наукових досліджень», «Педагогіка фізичного виховання», «Методологія наукового дослідження та інноваційні технології в навчальному процесі».

Маю низку відзнак місцевого та регіонального значення. Зокрема нагороджена Почесною грамотою Київської обласної держаної адміністрації управління фізичної культури і спорту за «Особистий вагомий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців сфери фізичної культури і спорту, популяризацію та запровадження здорового способу життя на Київщині» (2019 р.).

Перейти до вмісту